Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om ersättning till offentligt biträde

2020-03-24

 

Fråga om i vilken utsträckning ett offentligt biträde, som har sin verksamhet långt ifrån den underrätt och överrätt som har hanterat den rättsliga angelägenheten, kan få ersättning för tidspillan och utlägg i överrätten ( Mål nr 142-20, Kammrrätten i Sundsvalls mål nr 2932-19).

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om ersättning till offentligt biträde

2020-03-24

 

Fråga om i vilken utsträckning ett offentligt biträde, som har sin verksamhet långt ifrån den underrätt och överrätt som har hanterat den rättsliga angelägenheten, kan få ersättning för tidspillan och utlägg i överrätten (Mål nr 5522-19, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 1857-19).

Share Öppna i ny flik

Olaglig beskattning av ideella fritidsbåtsklubbar i Stockholm

2020-03-24

 Stockholm stads modell för att ta ut avgifter av fritidsbåtklubbarna i Stockholm strider mot den kommunala självkostnadsprincipen. Modellen medför under investeringsintensiva år dessutom ett överuttag av avgifter som är att likställa med otillåten beskattning. Detta slår förvaltningsrätten fast efter att ha prövat lagligheten i Stockholm stads beslut om avgifter för fritidsbåtsklubbar 2019. Domen innebär att det överklagade beslutet upphävs.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om överprövning av avtals giltighet

2020-03-24

 

Överprövning av avtals giltighet; fråga om förutsättningarna enligt 17 kap. 13 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling för att en leverantör ska få bytas ut mot en annan leverantör utan ny upphandling. (Mål nr 5807-19, Kammarrätten i Stockholms mål nr 10204-18).

Share Öppna i ny flik

Kvinna döms för grovt förtal av komiker

2020-03-24

 Solna tingsrätt har i dag dömt en kvinna för grovt förtal av en känd manlig komiker och skribent. Påföljden har bestämts till villkorlig dom och 50 dagsböter. Kvinnan ska också betala skadestånd till mannen med drygt 50 000 kr.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om dödsolycka på Örbyleden

2020-03-24

 Tingsrätten har idag dömt en 20-årig person för bl.a. vållande till annans död, grovt brott, på Örbyleden den 14 januari 2020.

Share Öppna i ny flik

Pressmeddelande i frågan om bostadshyresgäst genom passivitet kan bli skyldig betala höjd hyra

2020-03-24

 Hyresnämnden i Linköping har den senaste tiden fått ett stort antal förfrågningar huruvida bostadshyresgäst genom passivitet kan bli skyldig att betala höjd hyra. Dessa frågor är relaterade till det fall att hyresvärden har tillämpat en passivitetsregel i hyreslagen (12 kap 54 a § jordabalken).

Share Öppna i ny flik

Nämndemän

2020-03-23

  Tingsrätten kommer tills vidare inte kalla in nämndemän som är 70 år eller äldre för tjänstgöring. De nämndemän som är 70 år eller äldre som redan sitter i pågående förhandlingar, om inget särskilt föranleder annan bedömning, fullgör sin tjänstgöring. Detta innebär att nämndemän yngre än 70 år kan komma att tillfrågas om tjänstgöring i större omfattning än annars. Vid frågor kontakta Bertil Jarl, tel 016 – 4...

Share Öppna i ny flik

Frikännande dom i ett mål om mord för mer än 24 år sedan

2020-03-23

 Tingsrätten frikände i dag en man som åtalats för ett mord som ska ha begåtts i december 1995. Enligt tingsrätten har åklagaren inte bevisat att den åtalade mannen är gärningsman. Eftersom mannen har frikänts har skadeståndskraven från den dödes anhöriga avslagits.

Share Öppna i ny flik

Så arbetar domstolarna för att säkra tillgången på nämndemän

2020-03-20

 Med anledning av den pågående pandemin är situationen vid landets domstolar just nu bekymmersam med inställda förhandlingar som följd. Bland annat har frågan om hinder för äldre nämndemän att tjänstgöra vid domstolarna uppmärksammats.