Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Hässleholms tingsrätt har valt att sätta ut färre mål

2020-03-19

 På grund av den oro som finns för spridning av coronaviruset har Hässleholms tingsrätt valt att sätta ut färre mål än vanligt

Share Öppna i ny flik

Information med anledning av Coronavirus

2020-03-19

 

Har du luftvägssymtom, även lindriga, som hosta, andningssvårigheter eller feber ber vi dig att inte besöka tingsrätten.

Om du ska delta i en förhandling

Om du är kallad till domstolen gäller kallelsen tills du får någon annan information. Men om du nyligen besökt något av riskområdena för coronaviruset eller om du har symptom på luftvägsinfektion, även lindriga sådana, måste du kontakta domstolen. Kontaktuppgifter till domstolen står på din kalle...

Share Öppna i ny flik

Åtal har väckts för försök till mord på en advokat

2020-03-18

 

Åtal och huvudförhandling

Sedan i höstas har en man varit häktad misstänkt för försök till mord på en advokat i Stockholm i september 2019. Åklagare har idag väckt åtal mot den häktade mannen för försök till mord och för grovt vapenbrott.

Huvudförhandlingen i målet är planerad till två dagar, den 30 mars och den 2 april 2020, båda dagarna från kl. 09.00.

Övrigt

Det finns ett begränsat antal åhörarplatse...

Share Öppna i ny flik

En mobilfilmare har rätt till ersättning av SVT

2020-03-18

 Det allmänna informationsintresset hindrar inte en rätt till ersättning enligt upphovsrättslagen för den otillåtna användningen av mobilfilmen.

Share Öppna i ny flik

Inget genomslag i pågående mål av borttagandet av möjligheten till lagligförklaring av vissa vattenanläggningar

2020-03-18

 I avgörandet behandlas vad som gäller när en lagändring sker på miljörättens område och inga övergångsbestämmelser har föreskrivits.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandlingen i mål om egenmäktighet vid förhandling med främmande makt flyttas fram

2020-03-17

 På grund av sjukdom planeras huvudförhandlingen om. Tingsrätten återkommer med besked om vilka dagar som är aktuella.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2020-03-17

 Ansökan om rättsprövning av ett beslut om vattenskyddsområde i Kiruna kommun.

Share Öppna i ny flik

Spridning av en bild på Instagram har ansetts utgöra olaga integritetsintrång

2020-03-17

 

En person lade ut en bild från en nyårsfest på sitt Instagramkonto. Bilden föreställde en festdeltagare, som vid tillfället var 17 år, när han i ett påtagligt berusat tillstånd hängde över en toalettstol efter att ha kräkts. Bilden hade tagits utan festdeltagarens vetskap och den lades ut på Instagram utan att han hade samtyckt till det.

Högsta domstolen anser att bilden har varit av ett sådant integritetskänsligt slag att festdeltagaren har haft ett starkt och berättigat intresse av att...

Share Öppna i ny flik

Middagar utgjorde inte muta

2020-03-17

 Några anställda vid myndigheter inom kulturområdet bjöds på årsmiddagar av intresseorganisationer för musikskapare. Högsta domstolen har funnit att detta inte utgör givande eller tagande av muta. Middagarna har inte ansetts utgöra otillbörliga förmåner.

Share Öppna i ny flik

Minoritetsaktieägare blir skyldig att betala rättegångskostnader

2020-03-17

 En minoritetsaktieägare som i anledning av en skiljedom rörande tvångsinlösen av aktier väckte talan i allmän domstol och förlorade målet har fått betala majoritetsaktieägarens rättegångskostnader.