Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2020-03-17

 Ansökan om rättsprövning av ett beslut om vattenskyddsområde i Kiruna kommun.

Share Öppna i ny flik

Spridning av en bild på Instagram har ansetts utgöra olaga integritetsintrång

2020-03-17

 

En person lade ut en bild från en nyårsfest på sitt Instagramkonto. Bilden föreställde en festdeltagare, som vid tillfället var 17 år, när han i ett påtagligt berusat tillstånd hängde över en toalettstol efter att ha kräkts. Bilden hade tagits utan festdeltagarens vetskap och den lades ut på Instagram utan att han hade samtyckt till det.

Högsta domstolen anser att bilden har varit av ett sådant integritetskänsligt slag att festdeltagaren har haft ett starkt och berättigat intresse av att...

Share Öppna i ny flik

Middagar utgjorde inte muta

2020-03-17

 Några anställda vid myndigheter inom kulturområdet bjöds på årsmiddagar av intresseorganisationer för musikskapare. Högsta domstolen har funnit att detta inte utgör givande eller tagande av muta. Middagarna har inte ansetts utgöra otillbörliga förmåner.

Share Öppna i ny flik

Minoritetsaktieägare blir skyldig att betala rättegångskostnader

2020-03-17

 En minoritetsaktieägare som i anledning av en skiljedom rörande tvångsinlösen av aktier väckte talan i allmän domstol och förlorade målet har fått betala majoritetsaktieägarens rättegångskostnader.

Share Öppna i ny flik

Uppdaterad information med anledning av Coronavirus

2020-03-16

 

Ett relativt stort antal medarbetare i hovrätten är för närvarande hemma på grund av förkylningssymtom och liknande. Det medför att hovrätten har en lägre bemanning än normalt och att vissa huvudförhandlingar den närmaste tiden kan komma att behöva ställas in. Huvudförhandling i mål som ska handläggas med förtur kommer dock att genomföras som planerat. I de fall det blir aktuellt att ställa in andra huvudförhandlingar kontaktar hovrätten parterna. Hovrätten vill påminna...

Share Öppna i ny flik

Fler häktade för människorov m.m.

2020-03-16

 Ytterligare en person har häktats på sannolika skäl misstänkt för människorov, grovt olaga tvång, grovt olaga hot och grovt vapenbrott.

Share Öppna i ny flik

Krav på lönegaranti vid företagsrekonstruktion måste framställas under den tid rekonstruktionen pågår

2020-03-16

 Under en företagsrekonstruktion kan en arbetstagare kräva lönegarantiersättning. Det har rått en osäkerhet om hur länge arbetstagaren har rätt att framställa ett sådant anspråk. Högsta domstolen har nu kommit fram till att kravet måste framställas innan rekonstruktionen upphör.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2020-03-16

 Dom i mål om rättsprövning av beslut om utvidgat strandskydd inom Trelleborgs kommun.

Share Öppna i ny flik

Tre män döms för förberedelse till mord och grovt vapenbrott

2020-03-16

 Lunds tingsrätt har i dag meddelat dom i ett mål mot tre män som stått åtalade för att ha planerat ett mord på Magistrats-vägen i Lund den 20 november 2019. De tre männen döms alla för förberedelse till mord och grovt vapenbrott. Påföljden för två av männen har bestämts till fängelse i sju år medan den tredje mannen – som endast var nitton år då han begick brotten – döms till fängelse i fem år.

Share Öppna i ny flik

Slutrapporten ”Långsiktigt nämndemannauppdrag 2016-2019” har lämnats till regeringen

2020-03-13

 Domstolsverket har avslutat sitt kommunikationsuppdrag inför nämndemannavalet. Regeringsuppdraget redovisas i en slutrapport som har lämnats in till regeringen.