Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Frikännande dom i ett mål om mord för mer än 24 år sedan

2020-03-23

 Tingsrätten frikände i dag en man som åtalats för ett mord som ska ha begåtts i december 1995. Enligt tingsrätten har åklagaren inte bevisat att den åtalade mannen är gärningsman. Eftersom mannen har frikänts har skadeståndskraven från den dödes anhöriga avslagits.

Share Öppna i ny flik

Så arbetar domstolarna för att säkra tillgången på nämndemän

2020-03-20

 Med anledning av den pågående pandemin är situationen vid landets domstolar just nu bekymmersam med inställda förhandlingar som följd. Bland annat har frågan om hinder för äldre nämndemän att tjänstgöra vid domstolarna uppmärksammats.

Share Öppna i ny flik

Häktning i återförvisat mål om synnerligen grovt vapenbrott

2020-03-19

 Efter att Svea hovrätt undanröjt tingsrättens tidigare friande dom har åklagaren begärt att den åtalade ska häktas. Tingsrätten har idag bifallit åklagarens begäran.

Share Öppna i ny flik

Hässleholms tingsrätt har valt att sätta ut färre mål

2020-03-19

 På grund av den oro som finns för spridning av coronaviruset har Hässleholms tingsrätt valt att sätta ut färre mål än vanligt

Share Öppna i ny flik

Information med anledning av Coronavirus

2020-03-19

 

Har du luftvägssymtom, även lindriga, som hosta, andningssvårigheter eller feber ber vi dig att inte besöka tingsrätten.

Om du ska delta i en förhandling

Om du är kallad till domstolen gäller kallelsen tills du får någon annan information. Men om du nyligen besökt något av riskområdena för coronaviruset eller om du har symptom på luftvägsinfektion, även lindriga sådana, måste du kontakta domstolen. Kontaktuppgifter till domstolen står på din kalle...

Share Öppna i ny flik

Åtal har väckts för försök till mord på en advokat

2020-03-18

 

Åtal och huvudförhandling

Sedan i höstas har en man varit häktad misstänkt för försök till mord på en advokat i Stockholm i september 2019. Åklagare har idag väckt åtal mot den häktade mannen för försök till mord och för grovt vapenbrott.

Huvudförhandlingen i målet är planerad till två dagar, den 30 mars och den 2 april 2020, båda dagarna från kl. 09.00.

Övrigt

Det finns ett begränsat antal åhörarplatse...

Share Öppna i ny flik

En mobilfilmare har rätt till ersättning av SVT

2020-03-18

 Det allmänna informationsintresset hindrar inte en rätt till ersättning enligt upphovsrättslagen för den otillåtna användningen av mobilfilmen.

Share Öppna i ny flik

Inget genomslag i pågående mål av borttagandet av möjligheten till lagligförklaring av vissa vattenanläggningar

2020-03-18

 I avgörandet behandlas vad som gäller när en lagändring sker på miljörättens område och inga övergångsbestämmelser har föreskrivits.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandlingen i mål om egenmäktighet vid förhandling med främmande makt flyttas fram

2020-03-17

 På grund av sjukdom planeras huvudförhandlingen om. Tingsrätten återkommer med besked om vilka dagar som är aktuella.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2020-03-17

 Ansökan om rättsprövning av ett beslut om vattenskyddsområde i Kiruna kommun.