Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen

2022-01-20

 Fråga om betydelsen av en kommuns beslut att i sin integrationsplan ange att den inte accepterar att barn bär huvudduk i förskola och grundskola i förhållande till grundläggande fri- och rättigheter. (Mål nr 4120-21, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 7172-20).

Share Öppna i ny flik

Linköpings tingsrätt kommer från slutet av januari 2022 delta i försöksverksamheten med en Snabbare lagföring

2022-01-20

 

Linköpings tingsrätt kommer från och med den 24 januari 2022 ingå i det myndighetsgemensamma projektet snabbare lagföring. Syftet med försöksverksamheten är att förkorta tiden från polisens ingripande till att brottet har lagförts hos åklagare eller domstol. Försöksverksamheten är inriktad på mindre allvarlig, men vanligt förekommande brottslighet.

 

–Personalen på tingsrätten har varit mycket motiverad och engagerad till införandet av snabbare lagföring. D...

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen

2022-01-20

 Fråga om en kommuns beslut att inte tillåta huvudduk, burka, niqab och andra klädesplagg som har till syfte att dölja elever och personal i förskola och grundskola strider mot grundläggande fri- och rättigheter. (Mål nr 4266-21, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 7171-20)

Share Öppna i ny flik

Åtal väckt i mål angående försök till mord i stadsdelen Ryd

2022-01-20

 

Förhandlingen är planerad att börja den 1 februari klockan 09.00.
Utgångspunkten är att huvudförhandlingen till övervägande del kommer att vara offentlig. Rätten kommer att ta ställning till om det finns skäl att förordna om stängda dörrar avseende någon del av förhandlingen. Om rätten beslutar om stängda dörrar finns det inte möjlighet att följa huvudförhandlingen som åhörare.

 

Säkerhetskontroll kommer att genomföras ...

Share Öppna i ny flik

Person döms till fängelse för sexualbrott på snapchat

2022-01-20

 Tingsrätten har dömt en person för ett 50-tal sexualbrott som skett genom kontakter på snapchat och iMessage. Brotten har skett mot 31 flickor som varit 11-15 år gamla. Personen döms också för ett fall av våldtäkt mot barn mot en 12-årig flicka. Personen döms till fängelse i fem år.

Share Öppna i ny flik

Malmö tingsrätt har dömt i sitt första snabbspårsmål

2022-01-19

 Tingsrätten deltar nu i försöksverksamheten med en Snabbare lagföring. I dag har tingsrätten hållit den första huvudförhandlingen inom snabbspåret och avkunnat dom.

Share Öppna i ny flik

Rättegång om synnerligen grovt narkotikabrott och grovt dopningsbrott med mera

2022-01-19

 Åklagaren har nyligen väckt åtal för bland annat synnerligen grovt narkotikabrott, grovt dopningsbrott och grovt penningtvättsbrott. Det är nio tilltalade varav fyra är häktade. Huvudförhandlingen inleds den 28 januari 2022 kl. 10.00 och beräknas pågå till slutet av mars.

Share Öppna i ny flik

Åtalet i det så kallade Notviken-målet

2022-01-19

 Huvudförhandling i målet kommer att hållas under tolv förhandlingsdagar, med start den 1 februari 2022 kl. 9.00. Förhandlingen kommer att pågå under fyra veckor och den kommer att hållas i sal 2 på tingsrätten. Under förhandlingsdagarna kommer även andra åtal än händelsen den 30 juli 2021 att avhandlas.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2022-01-19

 Veckans inlägg på Domarbloggen handlar om de nya reglerna om slopad straffreduktion för unga myndiga som trädde i kraft vid årsskiftet. I inlägget kan du läsa vad Martin Rhodin, ämnesråd vid straffrättsenheten på Justitiedepartementet, berättat för oss om lagändringarna och bakgrunden till införandet.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om mord på Årstabron

2022-01-19

 Tingsrätten har idag meddelat dom i ett mål om mord som begicks på Årstabron den 17 september 2020.