Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Helena Jäderblom är Årets Jurist

2022-11-10

 Högsta förvaltningsdomstolens ordförande, justitierådet Helena Jäderblom, har efter att ha nominerats av Dagens Juridiks läsare, röstats fram till Årets Jurist av tidigare vinnare och nominerade till titeln.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen

2022-11-10

 Högsta förvaltningsdomstolen har kommit fram till att en person som på grund av sitt hälsotillstånd har svårigheter att ordna bostad på egen hand men som har en god man som ska hjälpa henne i det avseendet inte har rätt till bistånd i form av anskaffande av bostad.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2022-11-10

 Regeringen har utnämnt nya domare

Share Öppna i ny flik

Svensk domstol är behörig att pröva mål om folkrättsbrott i Sudan

2022-11-10

 Högsta domstolen har slagit fast att svensk domstol är behörig att pröva det åtal som har väckts mot en schweizisk tidigare företrädare för Lundin Oil för medhjälp till folkrättsbrott i Sudan.

Share Öppna i ny flik

Då regionernas upphandling inte omfattat ett offentligt kontrakt avvisas ansökan om överprövning

2022-11-09

 

Region Östergötland har för egen räkning och på uppdrag av Region Kalmar län och Region Jönköpings län genomfört en upphandling av Cochlea-implantat som öppet förfarande enligt LOU. Bolaget Med-El Nordic AB har ansökt om överprövning av upphandlingen. Enligt förutsättningarna för upphandlingen framgår att avtal kommer att tecknas med samtliga anbudsgivare som uppfyller ställda kvalificeringskrav samt vars anbud uppfyller i upphandlingsdokumentet ställda krav. Med hänvisning till b...

Share Öppna i ny flik

Dom i mål nr 8084-21

2022-11-09

 JM bröt mot internationell redovisningsstandard genom att inte ta med – konsolidera – bostadsrättsföreningar i koncernredovisningen under produktionsfasen.

Share Öppna i ny flik

Klandervärt agerande i förhållande till klient ledde till uteslutning ur Advokatsamfundet

2022-11-09

 En advokat som ansågs ha agerat klandervärt mot sin klient vid arvodesdebitering uteslöts ur Advokatsamfundet. Han överklagade beslutet till Högsta domstolen som inte fann skäl att göra någon annan bedömning än den samfundets disciplinnämnd hade gjort.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2022-11-08

 Tingsrätten har ett särskilt program för praoelever. I veckans blogginlägg berättar högstadieeleverna Carl och Leon om vad de fick göra under sin prao på tingsrätten.

Share Öppna i ny flik

Kommande beslut angående svensk domstols behörighet

2022-11-08

 Högsta domstolen kommer den 10 november 2022 att meddela beslut i mål Ö 1314-22 angående svensk domstols behörighet att pröva ett åtal för medhjälp till grovt folkrättsbrott i Sudan.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga

2022-11-08

 Fråga om hur en allmän förvaltningsdomstol ska hantera att en socialnämnd, med hänvisning till förundersökningssekretess, i sin ansökan om beredande av vård har utelämnat närmare detaljer i barnets berättelse om fysisk misshandel. (Mål nr 3300-22, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 439-22).