Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

En talan om hävande av faderskap kan föras mot den som är registrerad som far enligt folkbokföringsregistret

2020-12-03

 En kvinna och hennes dotter kom till Sverige 2012. Kvinnan hade tidigare varit gift i Somalia, men skilt sig från mannen redan 2007 när hon lämnade det landet. Dottern hade fötts i Italien 2011. I folkbokföringsregistret antecknades att kvinnan fortfarande var gift med mannen i Somalia. På grund av detta registrerades mannen också som far till dottern i registret. Mannens namn och födelseår var det enda som framgick av registret.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål som berör grov skadegörelse, grov mordbrand m.m.

2020-12-02

 Måndagen den 7 december inleds huvudförhandling i mål som berör grov skadegörelse, grov mordbrand m.m. Förhandlingen beräknas pågå under 6 dagar i Skaraborgs tingsrätt.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om avgift enligt radioutrustningslagen

2020-12-02

 

Fråga gäller vem som kan åläggas avgiftsskyldighet för marknadskontroll enligt 15 § radioutrustningslagen (2016:392). (Mål nr 4484-20, Kammarrätten i Stockholms mål nr 1669-20).

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2020-12-02

 Kurs på grundläggande nivå, däribland svenska, kan ingå i bedömningen av omfattning på sammanhållen yrkesutbildning inom Komvux.

Share Öppna i ny flik

Mark- och miljööverdomstolen beslutar att pröva uppförandet av översvämningsskydd.

2020-12-01

 Mark- och miljööverdomstolen beslutar att pröva målet om uppförande av översvämningsskydd m.m. i Höllviken, Ljunghusen, Skanör och Falsterbo i Vellinge kommun.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2020-12-01

 På tingsrätten har alla notarier en egen handledare som kan vara en ordinarie domare eller en erfaren fiskal (en domare under utbildning). I veckans inlägg skriver domaren Claudia Vadaszi om rollen som handledare för notarier.

Share Öppna i ny flik

I ett utmätningsärende har Skatteverket förpliktats att betala motpartens rättegångskostnader

2020-12-01

 En bil utmättes till betalning av en gäldenärs skulder till såväl Skatteverket som enskilda. En annan person överklagade utmätningen och hävdade att bilen var hennes och därför inte kunde utmätas för gäldenärens skulder. Tingsrätten gav henne rätt och hävde utmätningen. Högsta domstolen har nu bestämt att Skatteverket ska ersätta henne för de rättegångskostnader som hon har haft i domstol.

Share Öppna i ny flik

Åtal har väckts mot en man för mord och mordförsök på Birger Jarlsgatan i mars 2020

2020-11-30

 

Åtalet och huvudförhandlingen

Sedan april i år har en man varit häktad som misstänkt för mord och mordförsök på Birger Jarlsgatan i Stockholm i mars 2020.

Åklagaren har i dag väckt åtal mot mannen rörande bl.a. mord och mordförsök.

Huvudförhandlingen planeras att påbörjas den 2 december 2020 och beräknas pågå i sammanlagt sju dagar.

Övrigt

Det finns ett begränsat antal åhörarplatser i rä...

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om vapen

2020-11-30

 

Fråga om Polismyndigheten har rätt att besluta om återkallelse av tillstånd att inneha skjutvapen på grund av en enskilds engagemang i en viss politisk organisation. (Mål nr 5653-20, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 2511-20).

Share Öppna i ny flik

Olagligt beslut om besöksstopp vid stadens vård- och omsorgsboenden

2020-11-30

 Stockholms stads beslut att tillämpa besöksstopp vid stadens vård- och omsorgsboenden att gälla fr.o.m. den 12 november 2020 t.o.m. den 30 november 2020 strider mot lag.