Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd i målet om Västlänken i Göteborg

2019-02-01

 Högsta domstolen har i dag beslutat att inte bevilja prövningstillstånd i målet om tillstånd att anlägga järnvägsprojektet Västlänken i Göteborg.

Share Öppna i ny flik

Förvaltningsrätten i Stockholm har prövat föreningen Sveriges unga muslimers rätt till statsbidrag för 2017

2019-02-01

 Eftersom föreningen Sveriges unga muslimer har visat att organisationen bedriver en verksamhet som respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering, finns inte skäl att avslå föreningens ansökan om bidrag för 2017 eller återkräva bidrag för tidigare år.

Share Öppna i ny flik

Åtal i det s.k. Vivallamålet

2019-02-01

 ?Åklagaren har idag väckt åtal i det s.k. Vivallamålet

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten ogillar åtal för djurplågeri

2019-02-01

 Tingsrätten har i dag meddelat dom mot två män som stått åtalade för bl.a. grovt narkotikabrott och djurplågeri.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2019-01-31

 Det krävs inte att ett dödsbo skiftas under dödsåret för att medel på ett skogskonto genom arv ska kunna föras över till en närstående till arvlåtaren utan att detta utlöser beskattning.

Share Öppna i ny flik

Remissvar

2019-01-30

 Betänkandet SOU 2018:44 Möjligt, tillåtet och tillgängligt

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om våldtäkt mot barn m.m. mål B 765-17 vid Borås tingsrätt

2019-01-30

 Tingsrätten har idag den 30 januari 2019 meddelat dom i ett omfattande och uppmärksammat mål om olika former av sexuella övergrepp mot barn m.m. där brotten huvudsakligen skett via sociala chattforum som Snapchat, Yellow/Yubo och Skype. Tingsrätten har funnit den tilltalade skyldig till bland annat våldtäkt mot barn, grovt sexuellt övergrepp mot barn, grovt utnyttjande av barn för sexuell...

Share Öppna i ny flik

Kan man frikännas från brott om man inte känner till lagen?

2019-01-29

 I veckans blogginlägg skriver domaren Peter Grym om straffrättsvillfarelse, vad det innebär och när det kan komma ifråga.

Share Öppna i ny flik

Upphandling av HPV-vaccin inte i strid med upphandlingsreglerna

2019-01-29

 Förvaltningsrätten i Stockholm avslår en ansökan om överprövning avseende en upphandling av HPV-vaccin som ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet 2018. Upphandlingen har genomförts utan att konkurrensutsättas och förvaltningsrätten anser att det inte finns skäl att ingripa mot detta.

Share Öppna i ny flik

Öppet hus på Nacka tingsrätt den 16 februari

2019-01-29

 Lördagen den 16 februari kl. 11.00-14.00 håller tingsrätten Öppet hus för barn och vuxna!