Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2020-02-14

 Regeringen har den 13 februari 2020 utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Verksamhetsberättelse

2020-02-14

 Tingsrättens verksamhetsberättelse för 2019

Share Öppna i ny flik

Kommitté ska se över domstolarnas oberoende

2020-02-14

 Regeringen har beslutat att tillsätta en parlamentarisk kommitté som bland annat ska se över formerna för ändring av grundlag – och utreda åtgärder för att stärka domstolarnas och domarnas oberoende. Kommitténs arbete kommer att ledas av Högsta domstolens ordförande, Anders Eka.

Share Öppna i ny flik

Skolinspektionens beslut om återkallelse av godkännande för skolverksamhet kvarstår

2020-02-14

 Skolinspektionens beslut om återkallelse av godkännandena av English School Scandinavia AB (tidigare Elma School AB) som huvudman för förskoleklass, grundskola och fritidshem vid Elma School kvarstår. Det beslutar förvaltningsrätten i en dom idag.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om offentlig visning av film för barn

2020-02-14

 Hovrätten har i dag meddelat dom i ett mål om film som visats offentligt för barn utan att först anmälas till Statens medieråd. Även hovrätten dömer en representant för Jehovas vittnen för brott mot den s.k. åldersgränslagen.

Share Öppna i ny flik

Det s.k. styckmordet

2020-02-14

 Åklagaren väckte den 6 februari 2020 åtal mot den man som är misstänkt för mord, brott mot griftefrid och narkotikabrott. Huvudförhandling i målet kommer att påbörjas den 21 februari kl. 09.00.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling avslutad i det stora narkotikamålet

2020-02-13

 Tingsrätten har i dag avslutat huvudförhandlingen gällande synnerligen grovt narkotikabrott och grovt narkotikabrott med tolv tilltalade.

Share Öppna i ny flik

Beslut om återkallelse av läkarlegitimation kvarstår

2020-02-13

 Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) återkallade efter anmälan från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) en läkares legitimation då läkaren bedömdes ha visat sig uppenbart olämplig att utöva yrket. Läkaren överklagade beslutet och begärde att han skulle få tillbaka sin legitimation. Förvaltningsrätten har idag avslagit läkarens överklagande. I målet är en nämndeman skiljaktig.

Share Öppna i ny flik

Åtal i mål angående misstanke om mord i Hjärsta, Örebro

2020-02-13

 Den 14 februari 2020 kl. 11.00 ska åtal väckas vid Örebro tingsrätt i mål B 2705-18. Huvudförhandling i målet beräknas kunna påbörjas onsdag den 26 februari 2020 kl. 9.00. Rätten kommer att bestå av lagmannen Björn Lindén och tingsfiskalen Robert Ingemarsson samt nämnd.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om byte av efternamn

2020-02-13

 Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om efternamnet Magård kan förväxlas med efternamnet Magaard (Mål nr 920-19, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 4738-18).