Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2019-01-14

 En myndighet kan avslå en begäran om utlämnande av allmänna handlingar – såväl genom tillhandahållande på stället som i form av kopia eller avskrift – med hänvisning till att handlingarna är i ett sådant skick att ett utlämnande skulle leda till att de förstörs.

Share Öppna i ny flik

Maka i polygamt äktenskap har inte rätt till bostadsbidrag som ensamstående

2019-01-14

 En kvinna är ensam folkbokförd tillsammans med sina barn i en lägenhet. Hon är registrerad som gift med barnens pappa, som samtidigt är folkbokförd som gift och boende tillsammans med en annan kvinna. Kammarrätten har nekat kvinnan bostadsbidrag som ensamstående eftersom hon inte har visat att hon inte bor med sin man.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om folkbokföring

2019-01-11

 Fråga om svensk lagstiftning avseende folkbokföring i vissa fall kan anses stå i strid med rätten till skydd av privat- och familjeliv enligt Europakonventionen (Mål nr 3456--3457-18, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 667--668-17).

Share Öppna i ny flik

Sahlgrenska får kamerabevaka korridorer

2019-01-11

 Kammarrätten tillåter kamerabevakning på Sahlgrenska sjukhuset i korridorerna utanför två intensivvårdsavdelningar. Bevakning får ske dygnet runt men Sahlgrenska får inte spela in och bevara bilderna.

Share Öppna i ny flik

Attunda tingsrätt frikänner avdelningschef på häktet i mål om vållande till annans död

2019-01-11

 I maj 2017 avled en man av uttorkning (vätskebrist) efter att han varit häktad en tid. Tingsrätten har idag meddelat dom i målet där en avdelningschef på häktet har åtalats för vållande till annans död och tjänstefel. Avdelningschefen har haft ett ansvar för den intagnes hälsa men det är inte bevisat att han har nåtts av sådana signaler att han varit skyldig att agera på annat sätt än han gjort.

Share Öppna i ny flik

25-åring och 29-åring döms för mord

2019-01-10

 Tingsrätten har idag meddelat dom angående det åtalade mordet i Kristianstad. Både 29-åringen och 25-åringen fälls för mord. Den 29-årige mannen döms till fängelse i 15 år och 9 månader medan 25-åringen döms till 16 års fängelse. Däremot ogillar tingsrätten åtalet för skyddande av brottsling som riktade sig mot en 19-årig kvinna.  

Share Öppna i ny flik

Åtal har väckts i mål angående mord i Moholm, Töreboda kommun i juli 2018

2019-01-09

 Åtal har idag väckts vid Skaraborgs tingsrätt i mål angående mord m.m. Huvudförhandlingen beräknas inledas den 22 januari och pågå under 8 dagar.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål om sexuella övergrepp mot barn via nätet m.m. - B 765-17 vid Borås tingsrätt

2019-01-09

   Borås tingsrätt har i dag den 9 januari 2019 haft fortsatt huvudförhandling i rubricerat mål. Tingsrätten beslutade efter avslutad huvudförhandling den 4 december 2018 - sedan rätten vid överläggning funnit att det presenterats övertygande bevisning om att den tilltalade har gjort sig skyldig till ett stort antal olika former av sexuella övergrepp mot barn - att den tilltalade skulle genomgå ...

Share Öppna i ny flik

Åtal väckt i mål angående mord på basketplan i Husby

2019-01-08

 Åtal är nu väckt vid Solna tingsrätt mot den person som suttit häktad misstänkt för mordet i Husby i juli 2018.

Share Öppna i ny flik

Man döms till nio års fängelse för mord

2019-01-08

 Tingsrätten har idag meddelat dom i ett uppmärksammat mål där en 20-årig man åtalats för mord på en 17-åring i augusti 2018.