Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om sjukpenning

2019-04-04

 Förebyggande sjukpenning; fråga om en försäkrad har rätt till sjukpenning i förebyggande syfte för andra dagar än behandlingsdagar (Mål nr 3398-18, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 5409-17).

Share Öppna i ny flik

Särskilda skäl för att ersätta distansförsvarare för merkostnader

2019-04-04

 Det krävs särskilda skäl för att en offentlig försvarare som har sin verksamhet långt ifrån domstolsorten (distansförsvarare) ska få ersättning av staten för merkostnader i form av tidsspillan och utlägg. Högsta domstolens avgörande tar sikte på vad som kan utgöra särskilda skäl och hur prövningen ska ske i högre rätt av ett överklagat positivt förhandsbesked.

Share Öppna i ny flik

Dom: Kostnader för skolgång på ett s.k. SiS-boende utgör vårdkostnader enligt asylersättningsförordningen. Kommunen har därför rätt till ersättning från Migrationsverket

2019-04-04

 

Share Öppna i ny flik

23-årig man har dömts till 18 års fängelse för mord på kvinna som hittats i badkar

2019-04-04

 En 23-årig man har dömts för bl.a. mord på sin f.d. flickvän som hittades död i sitt badkar. Straffet har bestämts till 18 års fängelse.

Share Öppna i ny flik

Dråpmisstänkt försatt på fri fot

2019-04-04

 Tingsrätten har idag hävt häktningen för den person som suttit häktad för dråp sedan den 8 mars 2019. Tingsrätten uttalade i beslutet att personen alltjämt är på sannolika skäl misstänkt för dråp, men att det är uppenbart att skäl för häktning saknas.

Share Öppna i ny flik

Domar i mål om inkomstskatt

2019-04-03

 Fråga om inkomstskatt. Prövningstillstånd meddelades till följd av Högsta förvaltningsdomstolens avgörande i mål nr 4815-17 och 4816-17.

Share Öppna i ny flik

Frikännande dom i målet om knivmordet på Gåsebäck

2019-04-03

 Helsingborgs tingsrätt har i dag frikänt den 18-åring som åtalats för mord och mordförsök i samband med en våldsam konfrontation mellan ungdomar i januari 2018 på Gåsebäck i Helsingborg. Ytterligare fyra män har frikänts.

Share Öppna i ny flik

Västmanlands tingsrätt upphör att kommunicera genom fax

2019-04-02

 Sedan den nya förvaltningslagen trädde i kraft den 1 juli 2018 är domstolarna inte längre skyldiga att vara tillgängliga för kommunikation via fax. Då endast ett fåtal aktörer återkommande kommunicerar med Västmanlands tingsrätt via fax har Västmanlands tingsrätt beslutat att upphöra med användandet av fax från den 8 april 2019.

Share Öppna i ny flik

Mark- och miljödomstolen upphäver Kemikalieinspektionens beslut om s.k. nöddispens för användande av ett förbjudet växtskyddsmedel

2019-04-02

 Kemikalieinspektionen meddelade i slutet av december 2018 ett beslut om att ge nöddispens för Svenska Betodlarna ekonomisk förening att, enligt bestämmelser i EU:s växtskyddsmedelsförordning, använda det förbjudna växtskyddsmedlet Gaucho WS 70.

Share Öppna i ny flik

Dom i det s.k. Huskvarnamålet

2019-04-01

 Som tidigare meddelats kommer dom i målet att meddelas den 5 april kl. 13.00. I samband med detta kommer Charlotta Riberdahl, Nils Karlberg och Cathérine Beckström Gustafsson, som är domare i målet, presentera domen och svara på frågor.