Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Hovrätten meddelar dom i ett omfattande mål om sexualbrott mot barn på nätet

2018-12-20

 Hovrätten har idag meddelat dom i ett omfattande mål om sexualbrott mot barn, huvudsakligen på nätet. Hovrätten har höjt straffet från sju till åtta års fängelse.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2018-12-20

 Aktiviteter av visst slag som utförs i Sverige inom ramen för en utländsk stiftelses fullföljdsverksamhet har inte ansetts medföra att den får ett fast driftställe här.

Share Öppna i ny flik

Strömavbrott på Ystads tingsrätt

2018-12-20

 Just nu är det strömavbrott på Ystads tingsrätt. Problemet beräknas vara avhjälpt klockan 14.00. Orsaken till strömavbrottet är en avgrävd kabel. Pågående förhandlingar återupptas så snart problemet är löst. Strömavbrottet gör att man i nuläget inte kan nå tingsrätten via fast telefoni. Målavdelningen nås via 0732-701415 alternativt 0732-701417

Share Öppna i ny flik

Fällande dom i mål om människohandel

2018-12-19

 Tingsrätten har idag fällt sex personer för bl.a. människohandel och en person för medhjälp till människohandel. En person som åtalats för medhjälp till människohandel har frikänts. Påföljderna har bestämts till mellan 1,5 års fängelse och 5,5 års fängelse.

Share Öppna i ny flik

En person häktad för mord i Enskededalen

2018-12-19

 Södertörns tingsrätt har idag häktad en person på sannolika skäl misstänkt för mord i Enskededalen den 16 december 2018.

Share Öppna i ny flik

Justitieombudsmannens tillsynsbeslut kan inte överklagas

2018-12-19

 Ett tillsynsbeslut av Justitieombudsmannen kan inte överklagas, konstaterar Kammarrätten i Stockholm i en dom. En universitetslektor har överklagat ett beslut där JO riktar kritik mot personen, men kammarrätten anser att beslutet inte kan överklagas.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomstskatt samt skattetillägg m.m

2018-12-19

 Fråga om hur det ska avgöras om andelar i en s.k. oäkta bostadsrättsförening som avyttras av ett bolag är kapitaltillgångar eller lagertillgångar (Mål nr 3595-18, Kammarrätten i Stockholms mål nr 5495-17).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om bl.a. mord och människorov

2018-12-19

 Uddevalla tingsrätt har idag meddelat dom i ett mål gällande mord m.m. Två tilltalade har dömts för mord. Påföljderna för gärningsmännen, varav den ena även har gjort sig skyldig till människorov och rån, har bestämts till fängelse 12 respektive 10 år. Ytterligare tre tilltalade har dömts till fängelse mellan 6 månader och 6 år för viss allvarlig brottslighet. Tingsrätten har även ogillat vissa...

Share Öppna i ny flik

Stockholms tingsrätt har idag dömt en man för trolöshet mot huvudman, grovt brott, till fängelse fyra år.

2018-12-19

 Mannen, som är 72 år gammal och som haft en uppsatt position i ett stort fastighetsbolag, har under tiden augusti 2015 till november 2016 missbrukat sin förtroendeställning genom att utan kontoinnehavarnas samtycke ha beviljat sig själv lån och gjort överföringar från deras bankkonton till sina egna.

Share Öppna i ny flik

Häktningsförhandling med anledning av misstänkt mord i Enskededalen

2018-12-19

 Åklagaren har idag begärt en person häktad på sannolika skäl misstänkt för mord den 16 december 2018. Häktningsförhandling kommer att hållas vid Södertörns tingsrätt idag kl. 13.00.