Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om avgift för marknadskontroll enligt radioutrustningslagen

2021-06-10

 Den som har tillstånd att använda radiosändare är skyldig att betala en avgift för marknadskontroll enligt radioutrustningslagen även om den utrustning som används inte omfattas av den lagen.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2021-06-10

 Regeringen har den 10 juni utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomstskatt och skattetillägg m.m.

2021-06-09

 Fråga om under vilka förutsättningar anskaffningsvärdet för ett inventarium som har förvärvats till marknadsvärde från ett företag som står den skattskyldige nära kan jämkas enligt 18 kap. 11 § inkomstskattelagen (1999:1229). (Mål nr 5264-5269-20, Kammarrätten i Stockholms mål nr 4227–4231-19 och 1549-20).

Share Öppna i ny flik

Remissvar

2021-06-09

  Remissvar avseende promemorian Barnets bästa när vård enligt LVU upphör (Ds 2021:7)pdf

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2021-06-09

 Högsta förvaltningsdomstolen har i samband med rättsprövning av beslut om fastställelse av vägplan för anläggning av gång- och cykelväg förklarat att regeringens beslut ska stå fast.

Share Öppna i ny flik

Antalet mål fortsätter öka

2021-06-09

 Antal inkomna och avgjorda mål vid Sveriges domstolar fortsätter öka och är på rekordnivåer under årets fem första månader. Utvecklingen skiljer sig dock åt mellan domstolsslagen.

Share Öppna i ny flik

Ingen rätt att föra talan om äktenskapsskillnad

2021-06-09

 En man ansökte hos domstol om att skiljas. Mannen hade inga papper eller annan utredning om äktenskapet, som enligt de uppgifter han lämnade hade ägt rum i utlandet. Han hade inte heller någon kännedom om var kvinnan han ville skilja sig från befann sig.

Share Öppna i ny flik

Fängelsestraff för våldtäkt och andra sexualbrott i Täby med flera platser

2021-06-09

 Attunda tingsrätt har i dag dömt en man för våldtäkt, grovt sexuellt övergrepp och sju fall av sexuellt ofredande. Gärningarna begicks under sommaren 2018 (grovt sexuellt övergrepp och sex fall av sexuellt ofredande), 2019 (ett sexuellt ofredande) och 2020 (våldtäkten). Straffet blev fängelse i fyra och ett halvt år.

Share Öppna i ny flik

Fjorton personer dömda i Laxsjöhärvan

2021-06-08

 Tingsrätten har idag meddelat dom i målet gällande den så kallade ”Laxsjöhärvan”. Av de 18 åtalade döms 14 personer för delaktighet i stöld- och hälerihärvan och 4 personer frikänns. Huvudmännen i målet har dömts till straff upp till fängelse i 2 år. De ska också betala skadestånd på belopp upp till cirka 500 000 kr.

Share Öppna i ny flik

Ogillande dom avseende ytterligare betalningsskyldighet hindrar ny talan om fel på det utförda arbetet

2021-06-08

 En doms rättskraft hindrar att en ny talan förs om samma sak. Sedan tidigare gäller att rättskraften av en dom på betalningsskyldighet avseende utfört arbete medför att det inte är möjligt att väcka en ny talan och yrka prisavdrag för att det varit fel på arbetet. Högsta domstolen slår nu fast att detta gäller även när yrkandet om betalning i den första domen ogillas.