Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Inget bygglov för en radiomast i naturområde

2021-05-12

 Ett företag som ansökt om bygglov för att uppföra en 212 meter hög radiomast i ett naturområde har fått avslag på sin ansökan. Vid den intresseavvägning som ska göras vid prövningen beaktar Högsta domstolen att det finns en översiktsplan med tydliga och aktuella riktlinjer för markanvändningen i området.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2021-05-12

 Regeringen har den 12 maj utnämnt

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2021-05-11

 Vad gör en tingsfiskal på allmän domstol? I veckans inlägg berättar Frida Lindlöf om sitt arbete och domarutbildningen.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandlingen i brottmålet om Lilla hjärtat börjar den 24 maj

2021-05-11

 Hovrättens huvudförhandling i brottmålet där en 40-årig kvinna har dömts i tingsrätten för bl.a. grovt vållande till annans död av sin treåriga dotter kommer att inledas den 24 maj 2021 i Linköpings tingsrätts lokaler.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2021-05-10

 Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att en avgift som en kreditgivare betalar till ett bolag som bedriver låneförmedling via en digital plattform får dras av i inkomstslaget kapital. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål om tjänstefel

2021-05-10

 En kriminalinspektör har åtalats för grovt tjänstefel. En civilanställd vid polisen har åtalats för tjänstefel. Tingsrätten håller huvudförhandling i målet den 24 och 25 maj, med början kl. 09.00 respektive dag.

Share Öppna i ny flik

Delvis fällande domar i mål om synnerligen grov narkotikasmuggling och synnerligen grovt narkotikabrott

2021-05-10

 Två åtalade i målet har dömts till 10 års fängelse. En tredje åtalad har friats helt.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om punktskatt

2021-05-10

 Vid prövningen av om rekvisitet ”avsedd för varaktigt bruk” i lagen om skatt på plastbärkassar är uppfyllt, har det förhållandet att en kasse är tillverkad av fullt nedbrytbart material inte kunnat tillmätas betydelse. Förhandsbesked om punktskatt.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten har i dag meddelat dom i ett mål där det åberopats EncroChat-bevisning

2021-05-07

 Svea hovrätt har i dag meddelat dom i mål nr B 3203-21 som gäller ett åtal för grovt vapenbrott. Eskilstuna tingsrätt dömde den tilltalade för brottet till fängelse i tre år och nio månader. Hovrätten har genom sin dom frikänt den tilltalade.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten meddelar dom i mål om försök till mord i en tvättstuga på Lidingö

2021-05-07

 Stockholms tingsrätt har idag meddelat dom i målet om ett brutalt överfall på en kvinna i en tvättstuga i ett bostadsområde på Lidingö. En byggarbetare som arbetade i området döms för försök till mord till fängelse i 14 år.