Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2020-05-12

 Dom i mål om rättsprövning av beslut om tillstånd till gruppstation för vindkraft i Falu kommun

Share Öppna i ny flik

Användning av videokonferens i förhandlingssal fortsätter öka

2020-05-12

 Användningen av videoteknik vid förhandlingar ökar stort. Ökningen tog fart ordentligt i vecka 12 och under vecka 19 genomfördes 3 093 videokonferenssamtal från förhandlingssalar runt om i landet. Förra året var motsvarande siffra 1 537. Det visar Domstolsverkets senaste statistik över hur coronapandemin påverkar domstolarna.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2020-05-12

 Avvisat förhandsbesked om inkomstskatt

Share Öppna i ny flik

23-åring åtalas för mord

2020-05-12

 Åtal kommer den 13 maj 2020 att väckas mot en 23-årig man för bl.a. mord på en 17-årig kvinna.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i kammarrätt meddelat i mål om bostadsanpassningsbidrag

2020-05-11

 Tillstånd till prövning i kammarrätt; bostadsanpassningsbidrag (Mål nr 1348-20, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 2702-19).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om offentlig upphandling

2020-05-08

 Det är förenligt med upphandlingslagstiftningen att som ett obligatoriskt krav ange att anbud där priset per enhet för ett större mängdintervall är högre än priset per enhet för ett mindre mängdintervall för samma typ av arbete kommer att förkastas.

Share Öppna i ny flik

Digital kommunicering i ansökningsmål vid Mark- och miljödomstolen i Vänersborgs tingsrätt

2020-05-08

 Mark- och miljödomstolen i Vänersborg har beslutat att i huvudsak övergå till digital kommunicering.

Share Öppna i ny flik

Förlängd tid för att väcka åtal i mål om stämpling till mord m.m.

2020-05-08

 

Åklagaren har vid förhandling idag begärt och fått förlängd tid för att väcka åtal mot en man som på sannolika skäl är misstänkt för stämpling till mord och förberedelse till mord på en advokat hösten 2018.

Mannen har varit häktad sedan den 23 april 2020. Åtal ska väckas senast den 20 maj 2020 kl. 11.00.

För beställningar av handlingar i tingsrättens mål, se kontaktinformationen.

Share Öppna i ny flik

Huvudmannen i det s.k. assistansmålet döms till fängelse i sex år för grova bidragsbrott

2020-05-08

 Örebro tingsrätt har i dag meddelat dom i det mål som handlar om grovt bidragsbrott avseende bl.a. felaktigt utbetalad assistansersättning. Tingsrätten har kommit fram till att den man som varit beviljad personlig assistans falskeligen uppgett att han haft ett omfattande omvårdnadsbehov samt att de personer som påstått sig ha utfört assistans åt honom aldrig utfört någon assistans. Mannen döms till sex års fängelse för grova bidragsbrott. Sju personer som varit anställda som personliga assistenter döms även de för grova bidragsbrott med påföljder från villkorlig dom till fängelse i två år. En...

Share Öppna i ny flik

Planerad huvudförhandling i mål om mord och mordbrand Tumba

2020-05-07

 Huvudförhandlingen i tingsrättens mål angående två mord och grov mordbrand kommer att påbörjas den 18 maj 2020 kl. 09.00 och beräknas pågå i fem dagar. De andra förhandlingsdagarna är planerade till den 19, 22, 25 och 26 maj 2020.