Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Domarutnämningar

2023-06-15

 Regeringen har den 15 juni 2023 utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Även hovrätten dömer två polismän till fängelse

2023-06-15

 Hovrätten gör samma bedömning som tingsrätten och dömer de båda polismän som tog sig in i en lägenhet i Landskrona samt därefter påstod att de blivit hotade.

Share Öppna i ny flik

Livstidsstraff för rånmordet i Oskarshamn fastställs

2023-06-15

 Göta hovrätt har idag fastställt Kalmar tingsrätts dom där en 28-årig man dömdes till livstids fängelse för mord och grovt rån i september 2022 på Slottsgatan i Oskarshamn. Hovrätten fastställer även att en 30-årig man ska dömas för grovt rån vid samma tillfälle, men sätter ned fängelsestraffets längd för honom till fem år.

Share Öppna i ny flik

Tillstånd för Beredskapsmuseet att inneha tre hagelgevär

2023-06-15

 Polismyndigheten avslog Beredskapsmuseets ansökan om tillstånd att inneha tre angivna hagelgevär då vapnen saknade militär proveniens eller militärhistoriskt intresse. Förvaltningsrätten finner till skillnad från Polismyndigheten att vapnen har ett sådan proveniens att de utgör en naturlig del av Beredskapsmuseets samling.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om utdömande av vite

2023-06-15

 

Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att två mål om utdömande av vite ska hänskjutas till avgörande av domstolen i dess helhet (plenum). Målen gäller frågan om ett vite kan dömas ut, när vitesföreläggandet gäller omedelbart men inte har fått laga kraft.

Share Öppna i ny flik

Beslut om häktning och tid för dom i mål om medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord i Södertälje i oktober 2022

2023-06-14

 Tingsrätten har idag beslutat att de två män som är häktade i målet ska fortsätta att vara häktade. Dom kommer att meddelas den 5 juli kl. 11.00

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om mord och försök till mord i Baronbackarna

2023-06-14

 Tingsrätten har idag avslutat huvudförhandlingen i målet om mord och försök till mord i Baronbackarna den 11 februari 2023. Dom kommer att meddelas den 19 juni 2023 kl. 11.00.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om mord och försök till mord i Baronbackarna

2023-06-14

 Tingsrätten har idag avslutat huvudförhandlingen i målet om mord och försök till mord i Baronbackarna den 11 februari 2023. Dom kommer att meddelas den 19 juni 2023 kl. 11.00.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2023-06-14

 Dom i mål om rättsprövning av beslut om utvidgat strandskydd inom Hudiksvalls kommun.

Share Öppna i ny flik

Ett rättsfall om medhjälp till försök till rån

2023-06-14

 Högsta domstolen har i ett avgörande uttalat sig om gränsen mellan gärningsmannaskap och medhjälp till ett brott