Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om socialtjänstlagen

2023-05-30

 Fråga om socialnämnden vid prövningen av om en familj har rätt till försörjningsstöd ska beakta sådana bidrag som familjen gått miste om på grund av att en gymnasieungdom över 18 år har haft ogiltig frånvaro från sin gymnasieutbildning (Mål nr 6405-22, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 2584-22).

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2023-05-30

 Nätbedrägerier har blivit en allt vanligare form av bedrägeri. I dagens blogginlägg kan du läsa mer om vad nätbedrägerier är och du får också några tips på saker som du kan göra för att skydda dig mot att bli utsatt.

Share Öppna i ny flik

Kattegatt Syd kan ges Natura 2000-tillstånd

2023-05-30

 Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt har i en dom funnit att den havsbaserade vindkraftparken Kattegatt Syd kan ges s.k. Natura 2000-tillstånd. Regeringen har sedan tidigare gett vindkraftparken tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon, men där erinrat om att tillstånd också krävs enligt Natura 2000-bestämmelserna i miljöbalken för att parken ska få komma till stånd.

Share Öppna i ny flik

Gränsen mellan kroppsvisitation och kroppsbesiktning

2023-05-30

 En polis har genomfört en kroppsvisitation på ett sådant sätt att han kunnat se den undersöktes könsorgan. Undersökningen har inte på den grunden ansetts innefatta en kroppsbesiktning.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål rörande bland annat en dödsskjutning i Norsborg den 5 april 2022

2023-05-30

 Tingsrätten har idag dömt tre män 22 år, 20 år och 16 år gamla för ett mord som ägde rum den 5 april 2022 i Norsborg. Männen som är 22 och 20 år gamla har även dömts för bl.a. människorov, grov våldtäkt, övergrepp i rättssak och misshandel. De senare nämnda brotten har inget samband med mordet den 5 april 2022. 16 åringen har också dömts för grovt narkotikabrott. Därutöver har fyra andra män dömts för medhjälp till människorov, grovt vapenbrott, skyddande av brottsling, grovt brott, narkotikabrott och grovt narkotikabrott.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om mord på Länsmanstorget i Göteborg

2023-05-29

 Hovrätten har idag dömt två män för mord respektive medhjälp till mord den 7 juli 2022 på Länsmanstorget i Göteborg. Hovrätten har frikänt två män som var åtalade för medhjälp till mord.

Share Öppna i ny flik

Migrationsöverdomstolen avslår överklagande om svenskt medborgarskap

2023-05-29

 Migrationsöverdomstolen har avslagit ett överklagande om svenskt medborgarskap eftersom den klagande inte kunnat styrka eller göra sin identitet sannolik.

Share Öppna i ny flik

Att tjänstgöra utomlands - Ett stort äventyr

2023-05-29

 Den 29 maj varje år firas veterandagen. En dag tillägnad all svensk myndighetspersonal som har varit utsänd i internationell tjänst. Inom Sveriges Domstolar gör cirka tio personer utlandstjänstgöring varje år. En av dem är Anders Cedhagen, kammarrättsråd vid kammarrätten i Göteborg.

Share Öppna i ny flik

Ytterligare ett översatt avgörande publicerat på vår engelskspråkiga webbplats

2023-05-26

 Högsta förvaltningsdomstolen har publicerat ytterligare ett översatt avgörande på sin engelskspråkiga webbplats.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten frikänner man från åtal för mord i Karlshamn

2023-05-26

 Den man som sköt ihjäl en annan man i Karlshamn i april förra året agerade i nödvärn. Även om mannen brukade mer våld än vad han hade rätt till befann han sig i en så trängd situation att han svårligen kunde besinna sig. Han frikänns därför från åtalet för mord enligt reglerna om nödvärnsexcess. Mannen döms för bland annat grovt vapenbrott till fängelse i tre år och fyra månader.