Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Avtal mellan fastighetsägare och hyresgäst avseende lägenheter för omsorgsboende har ansetts avse upplåtelse av lokal

2020-09-11

 I avtal mellan en kommun som hyresgäst och en bostadsrättsförening som hyresvärd uppkom tvist om de två avtalen avsåg lokal eller bostadslägenhet. Kommunen hyrde i sin tur ut hyresobjektens bostadslägenheter som gruppbostäder till personer med funktionshinder. Avtalets utformning, den avsedda användningen och det av parterna angivna ändamålet med uthyrningen samt det betydande inslaget av vård- och omsorgsverksamhet medförde enligt Högsta domstolen att avtalen skulle anses avse upplåtelse av lokal.

Share Öppna i ny flik

Mari Andersson tf kammarrättspresident

2020-09-10

 Regeringen har i dag beslutat att anställa Mari Andersson som tf. kammarrättspresident i Kammarrätten i Stockholm.

Share Öppna i ny flik

Första spadtaget på nya domstolslokaler för Eskilstuna tingsrätt

2020-09-10

 Idag togs det första spadtaget på nya domstolslokaler för Eskilstuna tingsrätt. Det är lokalerna för det gamla Myntverket som nu ska byggas om och anpassas för tingsrättens verksamhet.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2020-09-10

 Regeringen har den 10 september 2020 utnämnt

Share Öppna i ny flik

Göta hovrätt fastställer tingsrättens dom i mål angående dödsskjutning i Västervik

2020-09-10

 Hovrätten har idag meddelat dom i målet mot en man som varit åtalad för mord efter att mannen i oktober 2019 avlossat en pistol, vilket ledde till att en kvinna avled. Hovrätten anser, precis som tingsrätten, att den bevisning som har lagts fram inte är tillräcklig för att komma fram till att mannen haft avsikt att döda kvinnan.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd av Migrationsöverdomstolen

2020-09-09

 Prövningstillstånd meddelat i Migrationsöverdomstolens mål 9719-20.

Share Öppna i ny flik

Invändning mot registrering av varumärke på grund av ond tro avslås

2020-09-09

 

Patent- och marknadsöverdomstolen har avslagit en invändning mot registreringen av varumärket SHOTFABRIKEN. Invändaren gjort gällande att sökanden hade låtit registrera varumärket i ond tro.

 

I ärendet var det bl.a. fråga om hur bestämmelsen i den svenska varumärkeslagen (2 kap. 8 § första stycket 4) skulle tolkas i ljuset av EU-domstolens uttalande att bestämmelsen i varumärkesförordningen om ogiltigförklaring av ett varumärke på grund av ond tro, inte är begr&aum...

Share Öppna i ny flik

Remissyttrande

2020-09-09

 Remissvar avseende föreskrifter om ändring i Energimarknadsinspektionens förskrifter och allmänna råd (EIFS 2014:8) om mätning, beräkning och rapportering av överförd naturgas samt anmälan om leverans och balansansvar

Share Öppna i ny flik

Rättegången i uppmärksammat mål om grovt koppleri i Stockholm inleds måndagen den 14 september 2020

2020-09-08

 Två personer har åtalats vid Stockholms tingsrätt för grovt koppleri. Enligt åtalet har de tilltalade under perioden maj 2018 – maj 2020 drivit verksamhet i en massagesalong och där uppsåtligen främjat och på ett otillbörligt sätt utnyttjat att flera målsäganden haft tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning. Förutom åtal för grovt koppleri har åtal också väckts för bl.a. grovt bokföringsbrott och brott mot vapenlagen.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2020-09-08

 Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att reglerna om skattefrihet för s.k. personaloptioner är tillämpliga när optionerna ger den anställde rätt att förvärva aktier genom användande av teckningsoptioner enligt ett visst förfarande.