Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om tillsyn enligt EU:s dataskyddsförordning

2023-11-01

 Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om de personuppgifter som samlas in vid kamera- bevakning har samlats in från den registrerade personen (Mål nr 870-23, Kammarrätten i Stockholms mål nr 1552-22).

Share Öppna i ny flik

Utlämning till Ukraina har ansett oförenlig med Europakonventionen

2023-10-31

 Högsta domstolen har i ett yttrande enligt utlämningslagen kommit fram till att en utlämning till Ukraina – med hänsyn till den rådande krigssituationen och dess verkningar för fängelseförhållandena – skulle vara oförenlig med artikel 3 i Europakonventionen.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2023-10-31

 Veckans inlägg är del 1 av två blogginlägg som handlar om unga lagöverträdare. Denna vecka kommer bloggen ge en allmän beskrivning av systemet för unga lagöverträdare, varför det finns en särskild ordning för unga och hur en domstol kan resonera när det så kallade straffvärdet bestäms för en ung person.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2023-10-30

 Fråga om socialtjänstsekretess i ett mål i kammarrätten om avvisande av ombud

Share Öppna i ny flik

Högsta domstolen prövar om en boutredningsman ska entledigas från sitt uppdrag

2023-10-27

 Att en boutredningsman under en pågående boutredning tar ställning i en tvistig fråga som har betydelse för kommande arvskifte utgör i sig inte grund för entledigande.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om resning

2023-10-27

 Resning.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2023-10-25

 Veckans inlägg handlar om rättspsykiatrisk undersökning. Vad är det och när blir det aktuellt? Varför behöver domstolen en rättspsykiatrisk undersökning och hur går undersökningen till? Det här är några av de frågor du får svar på om du läser Domarbloggen.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål om bland annat anstiftan av mord på Emporia

2023-10-25

 Tingsrättens huvudförhandling inleds den 30 oktober 2023. Förhandlingen kommer att hållas på Rättscentrum.

Share Öppna i ny flik

Brasserigruppens restauranger får behålla serveringstillstånden men tilldelas varning

2023-10-25

 Kammarrätten har beslutat att restaurangerna Pas Dart AB, Kungsholmen & Pontonen AB, Restaurang Prinsen i Stockholm AB och East 4 AB ska tilldelas varning enligt alkohollagen. Restaurangerna behåller dock sina serveringstillstånd.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om bistånd åt asylsökande enligt lagen om mottagande av asylsökande m.fl.

2023-10-25

 Fråga om en utlänning omfattas av personkretsen asylsökande i 1 § första stycket i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. när personen fått avslag på sin asylansökan och ansöker om uppehållstillstånd för arbete, s.k. spårbyte (Mål nr 7600-22, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 2090-22).