Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Mål om interimistiskt vitesförbud utan motparts hörande

2022-08-05

 

Frågan i målet har varit om det har funnits förutsättningar att utan motpartens hörande besluta om interimistiskt vitesförbud enligt patentlagen. Patent- och marknadsöverdomstolen har – till skillnad från Patent- och marknadsdomstolen – bedömt att det inte har funnits förutsättningar att meddela sådant beslut och har därför upphävt det överklagade beslutet.

 

Patent- och marknadsöverdomstolen har inte tillåtit överklagande av beslutet.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2022-08-04

 Migrationsöverdomstolen har beviljat prövningstillstånd i mål nr UM 6477-22.

Share Öppna i ny flik

Övertygande bevisning om knuff på tågspår. Paus i huvudförhandling för rättspsykiatrisk undersökning.

2022-08-02

 Rätten har beslutat att en rättspsykiatrisk undersökning ska genomföras beträffande den person som står åtalad vid Södertörns tingsrätt för att ha knuffat ner en man på ett tågspår. Undersökningen ska ge underlag för påföljdsbedömningen, men kan också ha betydelse för frågan om uppsåt. Huvudförhandlingen kommer att fortsätta när resultatet av undersökningen kommit in till tingsrätten.

Share Öppna i ny flik

Livstids fängelse för mord och brott mot griftefrid

2022-08-02

 En 42-årig man döms i dag av tingsrätten för mord och brott mot griftefrid till livstids fängelse.

Share Öppna i ny flik

Ytterligare ett översatt avgörande publicerat på vår engelskspråkiga webbplats

2022-07-29

 Högsta förvaltningsdomstolen har publicerat ytterligare ett översatt avgörande på sin engelskspråkiga webbplats.

Share Öppna i ny flik

Ansökningar om demonstrationer i Uppsala avgjorda av förvaltningsrätten

2022-07-28

 Polisen hade rätt att avslå en begäran om demonstrationstillstånd i Gottsunda och hänvisa till en annan plats. Polisen får däremot inte avslå en ansökan bara för att den inlämnats mindre än en vecka före demonstration. Det beslutar Förvaltningsrätten i Uppsala.

Share Öppna i ny flik

Dom meddelad i målet om amfetaminfabriken i Olshammar

2022-07-28

 Sju personer döms idag av Örebro tingsrätt för synnerligen grovt narkotikabrott till fängelse 6–10 år. Fyra av dem utvisas också ur riket med förbud att återvända.

Share Öppna i ny flik

En döms för Närlundamordet

2022-07-22

 Tingsrätten dömer en person för mordet i oktober 2021 vid Närlundavägen i Helsingborg. Två personer frikänns från mordet.

Share Öppna i ny flik

Bröder döms även i hovrätten för brott mot rekryteringslagen

2022-07-22

 Hovrätten fastställer Göteborgs tingsrätts dom på åtta månaders fängelse för två personer som i februari greps på Landvetter flygplats. Hovrätten anser att det är styrkt att de påbörjat en resa till annat land för att ansluta sig till terrororganisationen IS och medverka till terroristbrott.

Share Öppna i ny flik

Fängelse för grovt vapenbrott m.m.

2022-07-22

 En 26-årig man döms i dag av tingsrätten för bland annat grovt vapenbrott till fängelse.