Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

17 års fängelse för mord på Ålidhem

2018-09-25

 Tingsrätten har idag dömt en man till 17 års fängelse för mord som begicks i en studentbostad på Ålidhem i Umeå i april i år samt för övergrepp i rättssak och för ringa narkotikabrott. Den medtilltalade har frikänts från ansvar för medhjälp till övergrepp i rätts-sak och för skyddande av brottsling, grovt brott.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandlingen gällande åtalet mot den person som i media benämns som "Kulturprofilen" är avslutad

2018-09-24

 Tingsrätten beslutade i dag att den person som i media är benämnd som "Kulturprofilen" häktas såsom på sannolika skäl misstänkt för våldtäkt. Dom i målet kommer att meddelas måndagen den 1 oktober 2018 kl. 11.00.

Share Öppna i ny flik

Dom i migrationsmål

2018-09-24

 Uppehållstillstånd med stöd av bestämmelsen i 5 kap. 6 § utlänningslagen jämfört med 11 § tillfälliga lagen kan bara beviljas om det föreligger sådana omständigheter som kan anses vara synnerligen ömmande omständighteer och det skulle strida mot ett svenskt konventionsåtagande att avvisa eller utvisa utlänningen. (Mål nr UM 8834-18, referat MIG 2018:16)

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling avslutad i mål om grovt olaga hot i Ängelholm

2018-09-21

 Huvudförhandlingen i mål B 6061-17 avslutades på fredagen.

Share Öppna i ny flik

Häktning för synnerligen grov misshandel

2018-09-21

 Södertörns tingsrätt har idag häktat en person som på sannolika skäl misstänkt för synnerligen grov misshandel och grovt vapenbrott den 19 september 2018 i Bagarmossen i Stockholm.

Share Öppna i ny flik

Ett yrkande om avdrag för moms i anslutning till annans momsbedrägeri har ansetts utgöra en oriktig uppgift enligt skattebrottslagen

2018-09-21

 Ett företag yrkade avdrag för ingående moms avseende vissa inköp. Företagets företrädare var i ond tro om att inköpen ingick som ett led i ett momsbedrägeri utfört av företagets leverantörer. Högsta domstolen har ansett att avdragsyrkandet var en oriktig uppgift enligt skattebrottslagen. Den straffrättsliga legalitetsprincipen har inte ansetts hindra straffansvar.

Share Öppna i ny flik

Svea hovrätt söker tekniskt råd

2018-09-20

 Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen söker ett tekniskt råd (PBL-frågor m.m.).

Share Öppna i ny flik

Svea hovrätt söker tekniskt råd

2018-09-20

 Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen söker ett tekniskt råd (PBL-frågor m.m.).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om påföljd för fastighetsmäklare

2018-09-20

 En registrerad fastighetsmäklare omfattas av fastighetsmäklarlagen i sin yrkesverksamhet som fastighetsmäklare. Fastighetsmäklarlagen och dess krav på god fastighetsmäklarsed gäller även uppdrag att upprätta köpehandlingar (s.k. skrivuppdrag) som en registrerad fastighetsmäklare åtar sig utan samband med en förmedling.

Share Öppna i ny flik

16 års fängelse för mord i koloniområde

2018-09-20

 Göteborgs tingsrätt har idag dömt den 25-årige man som stått åtalad för att ha mördat en 32-årig man i ett koloniområde i Kortedala den 29 december 2017. Tingsrätten avfärdar 25-årigens invändning om att han ska agerat i nödvärn och dömer mannen för mord och vapenbrott till 16 års fängelse.