Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2020-09-21

 Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att en bank har rätt till avdrag för ränta på den del av en efterställd skuld som inte får ingå i bankens kapitalbas.

Share Öppna i ny flik

Rättegången i ett mål om korruptionsbrott rörande Statens fastighetsverk kommer att inledas måndagen den 28 september 2020

2020-09-21

 Åklagaren väckte i januari 2020 åtal mot sex personer misstänkta för bland annat grovt tagande av muta, grovt givande av muta, grov trolöshet mot huvudman och tjänstefel. Tre av de åtalade har tidigare varit anställda på Statens fastighetsverk.

Share Öppna i ny flik

Vad gör en föredragande jurist?

2020-09-21

 Anna Björsell berättar om uppdraget som föredragande jurist vid Kammarrätten i Stockholm

Share Öppna i ny flik

Häktningar för förberedelse till mord m.m.

2020-09-18

 Tingsrätten har under gårdagen och idag häktat sex personer för bl.a. förberedelse till mord och allmänfarlig ödeläggelse, grovt brott. Brotten ska ha begåtts under våren 2020 i Stockholmsområdet. Sedan tidigare är ytterligare en person häktad i sin frånvaro.

Share Öppna i ny flik

Begäran om förhandsavgörande från EU-domstolen i mål om överprövning av avtals giltighet

2020-09-17

 Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen avseende tolkningen av bestämmelserna i upphandlingsdirektivet om när en ny leverantör kan inträda i den ursprungliga leverantörens ställe utan att något nytt upphandlingsförfarande behöver genomföras.

Share Öppna i ny flik

Kommun har gjort sig skyldig till rättsstridigt tvång

2020-09-17

 Malmö tingsrätt har i dag förpliktat Vellinge kommun att betala skadestånd till två fastighetsägare i Höllviken efter att kommunen tvingat dem att gratis lämna ifrån sig mark till kommunen.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om bevissäkring

2020-09-17

 

Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller tillämpningen av reglerna om bevissäkring avseende handlingar som är lagrade i en molntjänst (Mål nt 655-20, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 3089-19).

Share Öppna i ny flik

Regeringens utnämningar

2020-09-17

 Regeringen har den 17 september 2020 utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Casinomålet

2020-09-16

 Det s.k. Casino-målet, B 1187-20, där ett mycket stort antal personer runt om i landet dömts av Uppsala tingsrätt för bedrägeri- och penningtvättsbrott avslutades i dag i Svea hovrätt.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling om grovt narkotikabrott i Vårberg inleds

2020-09-16

 Åklagare har idag väckt åtal vid Södertörns tingsrätt mot 23 personer i ett mål som rör grovt narkotikabrott, människohandel m.m. begånget bl.a. i Vårberg. Huvudförhandling påbörjas den 22 september 2020 och beräknas pågå fram till jul. Förhandlingen hålls i Säkerhetssalen, Stockholms tingsrätt.