Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2020-01-17

 Entréavgiften till ett kattcafé omfattas inte av den reducerade mervärdesskattesats som gäller för tillträde till djurparker.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om radio- och tv-lagen

2020-01-16

 Radio- och tv-lagen; fråga om Sporten i TV4 är ett nyhetsprogram enligt 7 kap. 1 § radio- och tv-lagen (2010:696) (Mål nr 3600-19, Kammarrätten i Stockholms mål nr 10235-18).

Share Öppna i ny flik

Borgenärssammanträde i Nynas AB:s företagsrekonstruktion

2020-01-16

 Den 24 januari 2020 kl. 09.30 håller tingsrätten borgenärssammanträde i Nynas AB:s företagsrekonstruktion, Ä 19371-19.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om grovt narkotikabrott, grovt vapenbrott m.m. i Ullared

2020-01-16

 Varbergs tingsrätt har i dag den 16 januari 2020 dömt åtta personer till fängelse i mellan 1 år och 6 månader och 7 år för bland annat grovt narkotikabrott och narkotikabrott. Fyra av de dömda dömdes även för grovt vapenbrott.

Share Öppna i ny flik

Ändrade telefontider

2020-01-16

 Från och med den 20 januari har Förvaltningsrätten i Göteborg ändrade telefontider.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2020-01-16

 Regeringen har den 16 januari utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om mervärdesskatt

2020-01-16

 Fråga om Sverige är behörigt att ta ut mervärdesskatt vid import till en annan medlemsstat i EU på den grunden att en tullskuld anses ha uppkommit i Sverige enligt artikel 87.4 i förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (Mål nr 2118-19, Kammrrätten i Göteborgs mål nr 4937-18).

Share Öppna i ny flik

Södertörns tingsrätt deltar i försöksverksamheten ”Snabbare lagföring i brottmål”

2020-01-15

 Sedan den 7 januari 2020 deltar Södertörns tingsrätt i försöksverksamheten ”Snabbare lagföring i brottmål” och nu har de första stämningsansökningarna kommit in till tingsrätten. Tanken bakom försöksverksamheten är att handläggningstiderna i brottmål ska bli kortare. Målsättningen är att det ska ta två till sex veckor från det att ett brott begås och polisen påbörjar en utredning fram till dess att domstolen meddelar dom.

Share Öppna i ny flik

Domen i det s.k. Casinomålet meddelas den 24 januari

2020-01-15

 Tingsrätten kommer den 24 januari 2020 kl. 14.00 att meddela dom i målet.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål om brott mot Sveriges säkerhet

2020-01-15

 Som tingsrätten tidigare har meddelat har Riksenheten för säkerhetsmål hos åklagarmyndigheten väckt åtal mot Sveriges tidigare ambassadör i Kina för egenmäktighet vid förhandling med främmande makt.