Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandlingsplan i mål om mord i Tollarp

2020-10-16

 

Huvudförhandlingsplan

Dag 1, fredagen den 23 oktober

09.00–12.00 Yrkanden och inställning samt åklagarens sakframställning

12.00–13.00 Lunch

13.00–16.00 Åklagarens sakframställning

Dag 2, tisdagen den 27 oktober

09.00–12.00 Åklagarens sakframställning samt målsägandenas

12.00–13.00 Lunch

13.00–16.00 Den tilltalades sakframställning

Dag 3, onsdagen den 28 oktober

Reservdag

Share Öppna i ny flik

Trots konstaterad trängsel får restaurang i Göteborg rätt mot kommunen

2020-10-16

 En restaurang i centrala Göteborg har överklagat tre beslut från miljö- och klimatnämnden om vitesförelägganden. Trots trängsel och risk för smittspridning av Covid-19 på restaurangen har förvaltningsrätten kommit fram till att besluten ska upphävas. Detta eftersom de varit alltför oklara och inte tillräckligt preciserade. Dessutom har ett föreläggande formulerats utöver lagtextens lydelse.

Share Öppna i ny flik

Trots konstaterad trängsel döms inte vite ut mot en restaurang i Göteborg

2020-10-16

 Miljö- och klimatnämnden har ansökt om att förvaltningsrätten ska döma ut vite eftersom det förekommit trängsel och risk för smittspridning av Covid-19. Trots att förvaltningsrätten konstaterat att trängsel förekommit avslog domstolen nämndens ansökan eftersom föreläggandet var alltför oklart och inte tillräckligt preciserat.

Share Öppna i ny flik

Falcon Funds del 1 - tidigarelagd dom

2020-10-16

 Hovrätten har idag beslutat att domen i det så kallade Falcon Funds-målet, B 5474-20, tidigareläggs till den 22 oktober 2020 kl. 14.00.

Share Öppna i ny flik

En 21-årig man har åtalats för mord i Tollarp

2020-10-15

 

Enligt åtalet har mannen i november 2019 i Tollarp utanför Kristianstad uppsåtligen berövat en kvinna livet. Huvudförhandling i målet kommer att påbörjas fredagen den 23 oktober kl. 09.00 och pågå under ett flertal dagar.

I dagsläget är följande dagar reserverade för huvudförhandlingen.

  • Den 23, 27, 28 och 30 oktober.
  • Den 5, 9, 10, 16, 18, 19, 20, 24, 26, 27 och 30 november.
  • Den 3 och 4 december.

Det är inte säkert att samtliga dagar kommer att beh&ou...

Share Öppna i ny flik

Kvarstad i ett tvistemål kan inte meddelas för rättegångskostnaderna i målet

2020-10-15

 Den som har en fordran mot någon kan under vissa förutsättningar få betalningen säkerställd genom att domstolen förordnar om kvarstad. Det förutsätter bland annat att sökanden visar sannolika skäl för sin fordran och att det skäligen kan befaras att motparten genom klandervärt handlande undandrar sig att betala skulden.

Share Öppna i ny flik

Remissvar

2020-10-15

 Remissvar avseende SOU 2020:32 Grundpension - Några anslutande frågor

Share Öppna i ny flik

Högsta domstolen lanserar sin webbplats i engelsk översättning

2020-10-15

 Nu finns Högsta domstolens webbplats även i engelsk översättning, i syfte att göra den tillgänglig för internationella intressenter.

Share Öppna i ny flik

The Supreme Court’s website is launched in an English version

2020-10-15

 The website of the Supreme Court is now also available in an English version to make it more accessible for an international audience.

Share Öppna i ny flik

Förhandling gällande sexuellt ofredande avslutad

2020-10-14

 Dom i målet meddelas den 28 oktober kl. 14,00