Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om bl.a. människorov och synnerligen grov misshandel

2020-07-14

 Attunda tingsrätt dömer tolv personer för brott begångna i samband med ett människorov i december 2019.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2020-07-14

 Målet gäller rätt att ta del av en allmän handling hos Partibidragsnämnden.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om rättidsprövning m.m.

2020-07-13

 

Rättidsprövning. Fråga om rätt för person för vilken förordnats förvaltare att själv föra talan i mål om psykiatrisk tvångsvård.

Share Öppna i ny flik

19-åring döms till åtta års fängelse för försök till mord på Lindholmen

2020-07-13

 Göteborgs tingsrätt har idag dömt en 19-årig man för försök till mord till fängelse i åtta år. Mannen ska betala skadestånd till målsäganden med cirka 200 000 kr. 19-åringen döms också för narkotikasmuggling och ringa narkotikabrott.

Share Öppna i ny flik

Nya referat och notiser från HFD

2020-07-10

 HFD 2020 ref. 24-28, HFD 2020 not. 14, 17-20

Share Öppna i ny flik

Bevistalan avseende dödligt våld vid Utmarksskolan m.m.

2020-07-10

 Målet angående bevistalan som gavs in av åklagaren den 30 juni 2020 kommer att handläggas ihop med ett mål avseende rån på Utmarksskolan där en 16-åring har åtalats. Som tidigare meddelats kommer förhandlingen att hållas vid Göteborgs tingsrätt den 13 – 15 juli 2020. Förhandlingen kommer inte att vara offentlig utan den kommer att hållas inom stängda dörrar med stöd av 27 § lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare.

Share Öppna i ny flik

Begäran om edition av en handling har bifallits trots att editionssvaranden uppgett sig inte äga eller bestämma över handlingen

2020-07-10

 I en tvist mellan två företag hade den ena parten vid en muntlig förberedelse uppvisat en handling med anteckningar från ett möte med en kund. Motparten begärde edition på handlingen, men parten invände att den inte skulle anses inneha handlingen i den mening som förutsätts i regeln om skyldighet att förete en handling i en rättegång. Företaget hade enligt avtal med kunden inte rätt att bestämma över handlingen och fick inte heller yppa innehållet i den.

Share Öppna i ny flik

Konstnären hade rätt till förhandling i hovrätten

2020-07-10

 Konstnären dömdes i tingsrätten för grov skadegörelse bestående av klotter i en bassäng till villkorlig dom och dagsböter. Hon skulle också betala skadestånd för kostnaderna för sanering av bassängen. Det hela var en del av ett konstprojekt.

Share Öppna i ny flik

Förtydligande med anledning av Jönköpings-Postens artikel om 7 personer som försatts på fri fot

2020-07-10

 Med anledning av den artikel som publicerats i Jönköpings-Posten 2020-07-10 gör tingsrätten klarläggande i några frågor.

Share Öppna i ny flik

Cannabisodling i Ramvik

2020-07-10

 Samtliga fyra åtalade för cannabisodlingen i Ramvik döms för grovt narkotikabrott. Tre av dem utvisas ut landet.