Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om särskild avgift enligt radio- och tv-lagen

2020-05-12

 Sportnyheter är också nyheter

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål om egenmäktighet vid förhandling med främmande makt

2020-05-12

 

I målet angående åtal mot Sveriges tidigare ambassadör i Kina för egenmäktighet vid förhandling med främmande makt gäller följande angående huvudförhandlingen.

Datum för huvudförhandling i målet är 5, 8, 11, 15, 16, 17, 18 och 22 juni 2020, varav en dag är reservdag. En huvudförhandlingsplan kan beställas hos Stockholms tingsrätt, avdelning 4, se kontaktinformationen.

Förhandlingen kommer att hållas i Rådhuset, Scheelegatan 7, Stockholm. Det finns ett begr&...

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2020-05-12

 Dom i mål om rättsprövning av beslut om tillstånd till gruppstation för vindkraft i Falu kommun

Share Öppna i ny flik

Användning av videokonferens i förhandlingssal fortsätter öka

2020-05-12

 Användningen av videoteknik vid förhandlingar ökar stort. Ökningen tog fart ordentligt i vecka 12 och under vecka 19 genomfördes 3 093 videokonferenssamtal från förhandlingssalar runt om i landet. Förra året var motsvarande siffra 1 537. Det visar Domstolsverkets senaste statistik över hur coronapandemin påverkar domstolarna.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2020-05-12

 Avvisat förhandsbesked om inkomstskatt

Share Öppna i ny flik

23-åring åtalas för mord

2020-05-12

 Åtal kommer den 13 maj 2020 att väckas mot en 23-årig man för bl.a. mord på en 17-årig kvinna.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i kammarrätt meddelat i mål om bostadsanpassningsbidrag

2020-05-11

 Tillstånd till prövning i kammarrätt; bostadsanpassningsbidrag (Mål nr 1348-20, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 2702-19).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om offentlig upphandling

2020-05-08

 Det är förenligt med upphandlingslagstiftningen att som ett obligatoriskt krav ange att anbud där priset per enhet för ett större mängdintervall är högre än priset per enhet för ett mindre mängdintervall för samma typ av arbete kommer att förkastas.

Share Öppna i ny flik

Digital kommunicering i ansökningsmål vid Mark- och miljödomstolen i Vänersborgs tingsrätt

2020-05-08

 Mark- och miljödomstolen i Vänersborg har beslutat att i huvudsak övergå till digital kommunicering.

Share Öppna i ny flik

Förlängd tid för att väcka åtal i mål om stämpling till mord m.m.

2020-05-08

 

Åklagaren har vid förhandling idag begärt och fått förlängd tid för att väcka åtal mot en man som på sannolika skäl är misstänkt för stämpling till mord och förberedelse till mord på en advokat hösten 2018.

Mannen har varit häktad sedan den 23 april 2020. Åtal ska väckas senast den 20 maj 2020 kl. 11.00.

För beställningar av handlingar i tingsrättens mål, se kontaktinformationen.