Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om bistånd till asylsökande enligt lagen om mottagande av asylsökande m.fl.

2022-10-13

 Fråga om en utlänning som har beviljats uppehållstillstånd och därefter ansöker om statusförklaring med stöd av utlänningslagen kan ha rätt till bistånd enligt lagen om mottagande av asylsökande m.fl.

Share Öppna i ny flik

Uppdaterad huvudförhandlingsplan i mål B 769-22

2022-10-13

 Förändringar uppstår löpande under huvudförhandlingen bland annat på grund av ny bevisning i form av målsägandeförhör med två personer.

Share Öppna i ny flik

Fängelse för skott på spårvagn

2022-10-13

 Tingsrätten har idag dömt en man till två och ett halvt års fängelse efter en händelse där en pistol avlossats på en spårvagn i Göteborg.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om ersättning enligt epizootilagen

2022-10-13

 Högsta förvaltningsdomstolen har prövat om ersättning för produktionsbortfall enligt epizootilagen (1999:657) kan utgå till annan än den som ett beslut om åtgärder enligt lagen riktats till.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2022-10-11

 I veckans inlägg får vi träffa Alexander Fassihi som har tillbringat två år i Kosovo. Alexander är en av ett flertal medarbetare som Sveriges Domstolar har skickat ut på utlandstjänstgöring. Det är Jens Kallmin på Domstolsverkets enhet för internationella relationer som har skrivit inlägget.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om skolskjuts enligt skollagen

2022-10-11

 Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är vilken betydelse vårdnadshavares tillsynsansvar har vid bedömningen av rätten till skolskjuts enligt 9 kap. 15 b § första stycket och 10 kap. 32 § första stycket skollagen (2010:800) (Mål nr 1266-22, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 1028-21)

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om statlig ersättning för asylsökande

2022-10-11

 En statlig förvaltningsmyndighet ska ges ställning som motpart i förvaltningsrätt när dess beslut har överklagats av en kommun.

Share Öppna i ny flik

Dom mot två före detta advokater

2022-10-10

 Hovrätten har i dag meddelat dom mot två före detta advokater, nu 43 och 30 år gamla. 43-åringen döms till sex års fängelse för medhjälp till stämpling till mord och 30-åringen till fyra års fängelse för medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott och brott mot yppandeförbud. Liksom tingsrätten frikänner hovrätten männen från ansvar för skyddande av brottsling, grovt brott.

Share Öppna i ny flik

Tillåtet att anvisa Stram Kurs Sveriges sammankomst till annan plats

2022-10-10

 Polismyndigheten beslutade att anvisa Stram Kurs Sverige att hålla allmän sammankomst på en plats utanför Rosengård. Kammarrätten anser att det utgör en tillåten begränsning av mötes- och demonstrationsfriheten.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten fastställer Skaraborgs tingsrätts dom på livstids fängelse

2022-10-10

 Skaraborgs tingsrätt dömde i augusti i år en 42-årig man för mord och brott mot griftefrid till fängelse på livstid. Hovrätten har i dag fastställt domen.