Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om barnbidrag

2023-06-08

 En bidragsberättigad har rätt att avstå från utbetalning av barnbidrag.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2023-06-08

 Rättsprövning av regeringens beslut om tillstånd till uppförande och drift av gruppstation för vindkraft m.m. vid Kriegers Flak.

Share Öppna i ny flik

Olovlig körning med en A-traktor som ändrats

2023-06-08

 Om en A-traktor ändras så att den inte längre uppfyller de grundläggande villkor som gäller för en A-traktor anses den återigen vara en bil. En förare som inte har den körkortsbehörighet som krävs för bil kan därmed göra sig skyldig till olovlig körning.

Share Öppna i ny flik

Domarutnämningar

2023-06-08

 Regeringen har den 8 juni 2023 utnämnt

Share Öppna i ny flik

Svea hovrätt meddelar dom i mål om insiderbrottslighet

2023-06-08

 Svea hovrätt har i dag meddelat dom i ett mål rörande insiderbrottslighet som skett under åren 2017–2018 i ett fastighetsbolag och ett danskt telekombolag. Hovrätten har prövat åtalet beträffande tretton personer, av vilka elva fälls. I förhållande till tingsrättens dom har ytterligare en person dömts och en frikänts. Hovrätten har också mildrat vissa påföljder.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om hantering av 380 kilo kokain som lastades av från ett fartyg i Göteborgs skärgård

2023-06-08

 Målet gäller hanteringen av cirka 380 kilo kokain som lastades av från ett fartyg till en mindre båt utanför Göteborg i maj 2020. Av narkotikan togs 330 kilo om hand, medan 50 kilo försvann i havet och delvis flöt i land vid ön Styrsö. Två män döms i hovrätten för synnerligen grovt narkotikabrott till fängelse 8 år respektive 5 år.

Share Öppna i ny flik

Även hovrätten dömer man för folkrättsbrott i Syrien

2023-06-08

 Hovrätten gör samma bedömning som tingsrätten och dömer en 44-årig man till fyra månaders fängelse.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt socialtjänstlagen

2023-06-07

 Ansökningar om tillstånd att bedriva verksamhet i form av äldreboenden och hem för viss annan heldygnsvård återförvisade till tillståndsmyndigheten för förnyad handläggning.

Share Öppna i ny flik

Remissvar

2023-06-07

 Remissvar gällande Ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans (SOU 2023:9)

Share Öppna i ny flik

Malmö tingsrätt flyttar till nytt hus

2023-06-07

 Under midsommarhelgen går flyttlasset från rådhuset till den nybyggda domstolsbyggnaden på Bangårdsplatsen 2, nära Malmö Central.