Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Två unga män dömda för försök till mord

2018-09-13

 Haparanda tingsrätt dömer idag två unga män för att med tydliga inslag av tortyr och sadism försökt att döda en ung man. Gärningen rubriceras som försök till mord och en 21-årig man döms till 12 års fängelse och den 19-årige medgär-ningsmannen döms till 8 år och 6 månaders fängelse.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål om bl.a. mord, grov misshandel och människorov

2018-09-13

 Huvudförhandlingen i tingsrättens mål angående bl.a. mord, grov misshandel och människorov kommer att påbörjas den 21 september 2018 kl. 9.00. Den sista förhandlingsdagen är planerad till den 26 oktober 2018.

Share Öppna i ny flik

Omhäktningsförhandling gällande misstänkt mord i Huskvarna

2018-09-12

 Jönköpings tingsrätt har den 12 september mottagit en framställan om förlängd åtalstid med motivering att förundersökningen inte kan slutföras inom föreskriven tid.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling gällande åtalet mot den person som i media nämns som "kulturprofilen" inleds den 19 september

2018-09-12

 Den 19 september kl. 09.00 inleds huvudförhandlingen gällande åtalet mot den person som i media nämns som "kulturprofilen". Förhandlingen är planerad till tre huvudförhandlingsdagar den 19, 20 och 24 september 2018.

Share Öppna i ny flik

Flera nya HFD-referat publicerade

2018-09-11

 Nu finns sammanlagt 48 referat för 2018 från Högsta förvaltningsdomstolen publicerade på domstolens webbplats, www.hogstaforvaltningsdomstolen.se .   Gå in under fliken Avgöranden och välj sedan Referat i vänstermenyn.  

Share Öppna i ny flik

Domar i mål rörande Nordkalk AB:s och SMA Mineral AB:s ansökningar om tillstånd till kalkstenstäkter på Gotland

2018-09-11

 Mark- och miljööverdomstolen har i dag meddelat dom i målen om Nordkalk AB:s och SMA Mineral AB:s ansökningar om tillstånd till täktverksamhet på Gotland. Domarna innebär att de av mark- och miljödomstolen lämnade tillstånden upphävs och att bolagens ansökningar om tillstånd till täktverksamhet avslås.

Share Öppna i ny flik

Domar i mål rörande Nordkalk AB:s och SMA Mineral AB:s ansökningar om tillstånd till kalkstenstäkter på Gotland

2018-09-11

 Mark- och miljööverdomstolen har i dag meddelat dom i målen om Nordkalk AB:s och SMA Mineral AB:s ansökningar om tillstånd till täktverksamhet på Gotland. Domarna innebär att de av mark- och miljödomstolen lämnade tillstånden upphävs och att bolagens ansökningar om tillstånd till täktverksamhet avslås.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om bostadstillägg

2018-09-11

 Fråga om Pensionsmyndighetens i en journal antecknade beslut att inte återkräva för mycket utbetalt bostadstillägg är överklagbart och, i så fall, om den försäkrade genom att lämna oriktiga uppgifter kan anses ha orsakat utbetalningen när Pensionsmyndigheten genom informationsutbyte med andra myndigheter har haft tillgång till korrekta uppgifter // återkrav av bostadstillägg. (Mål nr 3136-18,...

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om inkomstskatt m.m.

2018-09-10

 En familjestiftelses rätt till allmänt avdrag för periodiskt understöd infaller när den fullföljer sitt ändamål, dvs. när ett beslut om understöd har bokförts enligt god redovisningssed.

Share Öppna i ny flik

Förvaltningsrätten i Stockholm söker domstolshandläggare

2018-09-10

 Välkommen med din ansökan senast den 23 september.