Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen

2022-12-12

 Fråga om rätten till ekonomiskt bistånd för kostnader för andrahandshyra är beroende av att uthyrningen godkänts av hyresvärd. (Mål nr 6442-22, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 1343-22).

Share Öppna i ny flik

Ytterligare förändringar i huvudförhandlingsplanen i mål om bland annat mord på en 12-årig flicka

2022-12-12

 På begäran av parterna har tingsrätten beslutat att ställa in ytterligare två förhandlingsdagar.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om inkomstskatt m.m.

2022-12-12

 Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att syntetiska optioner som en anställd förvärvat från moderbolaget till hans arbetsgivare ska behandlas som värdepapper vid beskattningen, även om bolaget hade rätt att återköpa optionerna till marknadsvärde om han lämnade sin anställning.

Share Öppna i ny flik

Ett avgörande om vite vid olovligt byggande

2022-12-12

 Högsta domstolen har i ett avgörande uttalat att det normalt får anses lämpligt att förena ett föreläggande om att vidta rättelse vid olovligt byggande med ett löpande vite.

Share Öppna i ny flik

Klart för ny domstolsbyggnad i Vänersborg

2022-12-09

 Regeringen har gett klartecken för en ny domstolsbyggnad i Vänersborg. Byggstarten är planerad till början av 2024 och med beräknad inflyttning under sommaren 2026.

Share Öppna i ny flik

Regeringen har gett klartecken för ny domstolsbyggnad i Borås

2022-12-09

 Regeringen har nu gett tillstånd till Domstolsverkets begäran om att ingå hyresavtal för en ny domstolsbyggnad i Borås. Byggstarten är planerad till våren 2023 och med beräknad inflyttning under sommaren 2025.

Share Öppna i ny flik

Planbeskrivningens uttalade syfte blev avgörande för tolkningen av en oklar detaljplan

2022-12-09

 Högsta domstolen slår fast att planbeskrivningen ska väga tungt vid tolkningen av en oklar planbestämmelse.

Share Öppna i ny flik

Ny publikation: Rättshjälp och taxor 2023

2022-12-09

 2023 års föreskrifter om ersättning är nu beslutade och utlagda på webbsidan Rättshjälp och taxor.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2022-12-09

 Om en förälder till ett barn med skyddsstatus i Sverige ansöker om familjeåterförening innan barnet fyllt 18 år, ska barnet anses vara underårigt även om förälderns ansökan prövas först efter att barnet fyllt 18 år.

Share Öppna i ny flik

Domar i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen

2022-12-08

 I mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen har en kommuns beslut att i kommunala förskolor och grundskolor inte tillåta bärande av huvudduk och liknande plagg ansetts utgöra en begränsning av yttrandefriheten som saknar lagstöd.