Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandlingen i mål om grovt spioneri m.m. avslutas måndagen den 19 december

2022-12-16

 Huvudförhandlingsplanen i målet har uppdaterats med en offentlig del för parternas slutliga ansvarsyrkanden och inställningar samt för rättens beslut om tid för dom och i fråga om häktning.

Share Öppna i ny flik

Två huvudfrågor om bodelning i ett prejudikat

2022-12-16

 I en tvist rörande bodelning på grund av äktenskapsskillnad uppkom två huvudfrågor. Den första var om medel på ett konto med enskild egendom kunde fortsätta att vara sådan egendom – liksom det som skaffas inom ramen för de överförda medlen – när medlen förs över till ett för makarna gemensamt transaktionskonto med giftorättsmedel. En sammanhängande frågeställning rörde vad som menas med avkastning av enskild egendom. Den andra frågan gällde hur tjänstepensionsrättigheter ska behandlas i bodelningen när en pensionsförsäkrad arbetstagare ensam bestämmer över det aktiebolag som tecknat försäkring...

Share Öppna i ny flik

En dom om kränkande fotografering

2022-12-16

 En pappa hade efter en vårdnadstvist inte haft kontakt med sin dotter sedan hon var två år. Pappan stannade sin bil utanför det hus där dottern hade sin bostad och tog ett fotografi av henne när hon befann sig inomhus vid ett fönster. Dottern var då tio år. Fotograferingen skedde utan att dottern eller hennes mamma kände till eller hade samtyckt till fotograferingen. Frågan i Högsta domstolen var om pappan skulle dömas för kränkande fotografering eller om fotograferingen var försvarlig.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om assistansersättning

2022-12-16

 Om förutsättningarna för att lämna assistansersättning med ett högre belopp än schablonbeloppet när assistans utförs på obekväm arbetstid. (Mål nr 733-22, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 3140-20)

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2022-12-16

 Ett bolags tillhandahållande av tjänster som god man och förvaltare som utförs av bolagets anställda har ansetts omfattas av undantaget från skatteplikt för tjänster som utgör social omsorg. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Share Öppna i ny flik

Information om huvudförhandling i mål om grovt folkrättsbrott och mord i Iran 1988

2022-12-15

 Stockholms tingsrätt dömde den 14 juli 2022 en 61-årig iransk medborgare för grovt folkrättsbrott och mord i Iran till livstids fängelse. Skadestånd för psykiskt lidande dömdes också ut till anhöriga till avlidna personer och till överlevande målsägande. Både åklagaren och den dömde har överklagat tingsrättens dom. Den dömde begär i sitt överklagande bl.a. att bli frikänd och åklagaren begär att den dömde även ska dömas för ytterligare gärningsmoment.

Share Öppna i ny flik

Även hovrätten ogillar åklagarens talan i målet om arbetsplatsolyckan på Smurfit Kappa i Piteå

2022-12-15

 Hovrätten delar tingsrättens bedömning att det saknas förutsättningar för att ålägga Smurfit Kappa och Green Cargo att betala företagsbot till staten.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om skyddsåtgärder vid övergivna gruvhål

2022-12-15

 Fråga om en länsstyrelses beslut att, i enlighet med en ämbetsskrivelse, inte vidta några skyddsåtgärder vid övergivna gruvhål får överklagas (Mål nr 6553-21, Kammarrätten i Stockholms mål nr 179-21).

Share Öppna i ny flik

Livstids fängelse för mord på gym

2022-12-15

 Tingsrätten har idag dömt en 20-årig man till livstids fängelse efter ett mord på ett gym vid Tuve torg i april 2022. Samtidigt döms en kamrat till mannen för skyddande av brottsling till ett års fängelse.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om påföljd för fastighetsmäklare

2022-12-14

 Varning enligt fastighetsmäklarlagen; fråga om en fastighetsmäklare gör sig sig skyldig till en förseelse som bör föranleda påföljd när mäklaren i marknadsföringen av en fastighet som utgångspris anger den köpeskilling säljaren vill få och utgångspriset överstiger marknadsvärdet. (Mål nr 6078-21, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 814-21).