Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Hovrätten dömer fem personer för våldsamt upplopp i Rinkeby på långfredagen 2022

2023-05-09

 Hovrätten ändrar tingsrättens frikännande dom beträffande fem av sex tilltalade och dömer dem för våldsamt upplopp

Share Öppna i ny flik

Dom i mål angående mord i stadsdelen Teleborg i Växjö

2023-05-09

 Växjö tingsrätt dömer en 73-årig man för mord till 16 års fängelse. Han ska betala skadestånd till målsägandens anhöriga med sammanlagt 330 000 kronor.

Share Öppna i ny flik

Inga skäl att ingripa mot Region Stockholms upphandling av busstrafik

2023-05-09

 Keolis Sverige AB ansökte om överprövning av Region Stockholms upphandling av busstrafik. Förvaltningsrätten i Stockholm ansåg att det inte fanns skäl för ingripande mot upphandlingen. Kammarrätten i Stockholm gör nu samma bedömning.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2023-05-09

 I dag, den 9 maj, på Europadagen kan ni läsa ett inlägg som handlar om Europarådets rådgivande organ CCJE och arbetet med att ta fram en vägledning för domares yttrandefrihet. Domare har så klart yttrandefrihet precis som alla andra, men de bör alltid tänka på sitt särskilda ansvar och sina särskilda skyldigheter i samhället. Det kan innebära att domare ibland bör undvika att uttala sig i vissa sammanhang, men också att det kan finnas situationer då domare bör uttala sig. Björn Lindén är veckans gästskribent och han är en av två domare som representerar Sverige i CCJE. ...

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om varning och sanktionsavgift enligt spellagen

2023-05-09

 Fråga om dels hur en licenshavares överträdelse av regleringen i spellagen ska bedömas såvitt avser val av ingripande, dels hur storleken på en sanktionsavgift till följd av överträdelsen ska bestämmas.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga

2023-05-08

 Frågan om självvald isolering i hemmet och skolfrånvaro kan utgöra sådant socialt nedbrytande beteende som avses i 3 § första stycket lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (Mål nr 1621-23, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 3035-22)

Share Öppna i ny flik

Ändrad huvudförhandlingsplan i mål om bland annat mord i Haninge

2023-05-08

 Tingsrätten har beslutat att ändra huvudförhandlingsplanen i målet genom att ta bort förhandlingsdagen den 9 maj 2023, och lägga till en förhandlingsdag den 15 maj 2023, se bifogad huvudförhandlingsplan.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål om mord och försök till mord i Baronbackarna

2023-05-08

 En man har åtalats för mord på en kvinna och försök till mord på hennes vuxna dotter den 11 februari 2023. Tingsrätten håller huvudförhandling i målet den 16 och 17 maj 2023, med början kl. 09.00 respektive dag.

Share Öppna i ny flik

Häktning i ett ärende om utlämning på grund av brott

2023-05-05

 En man har varit häktad i nästan två år i ett ärende där ett annat land begärt att han ska utlämnas för att kunna ställas inför rätta för brott. Frågan i målet var om häktningen var proportionerlig eller om mannen skulle försättas på fri fot.

Share Öppna i ny flik

Döms till livstids fängelse för mord och försök till mord på Långströmsgatan

2023-05-05

 Tingsrätten dömer en man som kört på och dödat sin mamma och försökt döda den man hon hade en relation med för mord och försök till mord till livstids fängelse. Tingsrätten friar samtidigt mannens yngre bror, som fanns med i bilen, från det åtalet.