Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Kan man frikännas från brott om man inte känner till lagen?

2019-01-29

 I veckans blogginlägg skriver domaren Peter Grym om straffrättsvillfarelse, vad det innebär och när det kan komma ifråga.

Share Öppna i ny flik

Upphandling av HPV-vaccin inte i strid med upphandlingsreglerna

2019-01-29

 Förvaltningsrätten i Stockholm avslår en ansökan om överprövning avseende en upphandling av HPV-vaccin som ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet 2018. Upphandlingen har genomförts utan att konkurrensutsättas och förvaltningsrätten anser att det inte finns skäl att ingripa mot detta.

Share Öppna i ny flik

Öppet hus på Nacka tingsrätt den 16 februari

2019-01-29

 Lördagen den 16 februari kl. 11.00-14.00 håller tingsrätten Öppet hus för barn och vuxna!

Share Öppna i ny flik

Remissvar: Promemoria om höjd mervärdesskatt på förevisning av naturområden

2019-01-28

 

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om återkallelse av anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin

2019-01-28

 Fråga om den omständigheten att deltagande i programmet om jobb- och utvecklingsgarantin inte har lett till ett arbete och Arbetsförmedlingen anser sig ha uttömt sina resurser kan utgöra särskilda skäl för att återkalla en anvisning enligt 15 § första stycket 2 förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin (Mål nr 3454-18, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 546-18).

Share Öppna i ny flik

14 februari, B 3273-18

2019-01-28

 Torsdagen den 14 februari klockan 11:00 – 11:45 håller Västmanlands tingsrätt huvudförhandling i mål B 3273-18 i sal 1.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2019-01-25

 Fråga om regeringens beslut att neka tillstånd att bedriva vadhållning enligt lotterilagen strider mot EU-rätten.

Share Öppna i ny flik

Fyra personer fortsatt häktade för skjutning i Värnamo

2019-01-25

 Den 25 januari 2019 har tingsrätten haft omhäktningsförhandlingar för fyra personer misstänkta för försök till mord i Värnamo. Misstankarna gäller den skjutning som skedde natten mellan den 9 och 10 januari på Malmövägen i Värnamo.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om serveringstillstånd

2019-01-25

 Fråga om det i ett ärende om omprövning av ett serveringstillstånd finns anledning att beakta åtgärder som tillståndshavaren vidtagit efter det att ärendet inletts (Mål nr 6343-18, Kammarrätten i Stockholms mål nr 5306-18).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2019-01-25

 Rättsprövning av ett beslut om avspärrning av enskild vägs anslutning till allmän väg 952 i Torsby kommun.