Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2019-01-25

 Rättsprövning av ett beslut om avspärrning av enskild vägs anslutning till allmän väg 952 i Torsby kommun.

Share Öppna i ny flik

Mannen som körde på flickan i Orsa döms till fängelse

2019-01-24

 Den man som körde på en flicka i Orsa så att hon avled döms för grovt vållande till annans död, grov vårdslöshet i trafik, smitning från trafikolycksplats och olovlig körning till fängelse i två år och sex månader. Mannen ska betala skadestånd till flickans föräldrar och syskon med vardera 60 000 kr.

Share Öppna i ny flik

Brukarundersökning: Vill du hjälpa oss att bli bättre?

2019-01-24

 Under februari-mars kommer vi att intervjua parter, vittnen och professionella aktörer om hovrättens bemötande. Hoppas att du vill bidra med dina synpunkter. Ditt deltagande är helt frivilligt. Dina synpunkter kommer ligga till grund för hovrättens arbete med att förbättra vårt bemötande i samband med förhandlingar i hovrätten.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2019-01-24

 Regeringen har den 24 januari 2019:

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i Huskvarnamålet

2019-01-24

 Hovrättens förhandling i det så kallade Huskvarnamålet inleds den 7 mars 2019 och kommer att avslutas den 21 mars 2019.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten fastställer frikännande dom i mål om enskilt åtal mot åklagare

2019-01-24

 Hovrätten har i dag meddelat dom i ett mål om ett enskilt åtal mot tre åklagare för grovt tjänstefel. Tingsrätten frikände åklagarna helt. Hovrätten har nu fastställt tingsrättens frikännande dom. Hovrätten har också beslutat att den man som stämt åklagarna ska betala kostnaderna för åklagarnas försvarare.

Share Öppna i ny flik

Högsta domstolen berättar om sin verksamhet

2019-01-24

 Högsta domstolen presenterar nu för tredje året en publik verksamhetsberättelse. Den innehåller redogörelser för viktigare vägledande avgöranden (prejudikat) och skildrar arbetet i domstolen.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om sanktionsavgift

2019-01-23

 Fråga om felaktig användning av diagramblad eller förarkort i samband med körning som sträcker sig över midnatt ska behandlas som en eller två överträdelser vid bestämmande av sanktionsavgift (partiellt pt)(Mål nr 7241-17, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 200-17).

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten dömer för våldtäkt som skett i Frankrike

2019-01-23

 Under vissa förutsättningar kan en svensk medborgare dömas för brott som skett utomlands.

Share Öppna i ny flik

Hur bestäms straff? Nytt blogginlägg!

2019-01-22

 I veckans domarblogg förklarar domaren Evelina Englund hur det går till när domstolen bestämmer vilket straff som ska dömas ut.