Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2022-02-15

 I veckans inlägg berättar Sally Al-Najar om sina drömmar att läsa juridik och att bli domare, något som omgivningen inte alltid trodde var möjligt. Sally kom till Sverige 2003 och drygt sex år senare började hon på juristlinjen. Sallys blogginlägg riktar sig särskilt till dig som vill välja samma yrkesbana som Sally har valt, men som tvivlar på om du har de rätta förutsättningarna för att lyckas.

Share Öppna i ny flik

17 års fängelse för grova sexualbrott, människohandel och grov kvinnofridskränkning

2022-02-15

 Kristianstads tingsrätt dömer en 54-årig man till 17 års fängelse för ett stort antal grova sexualbrott, människohandel och grov kvinnofridskränkning. Den utsatta kvinnan får skadestånd med totalt 875 000 kr.

Share Öppna i ny flik

Restaurangarbete under orimliga villkor var människoexploatering

2022-02-15

 Högsta domstolen har för första gången prövat innebörden i de några år gamla bestämmelserna om människoexploatering. Genom domstolens avgörande har en f.d. restaurangägare dömts för människoexploatering.

Share Öppna i ny flik

En hyresvärd i Bergshamra får tillstånd att utföra förbättrings- och ändringsarbeten i samband med stambyte

2022-02-15

 Hyresnämnden har idag gett en hyresvärd tillstånd att i samband med stambyte i värdens fastigheter i Bergshamra utföra förbättrings- och ändringsarbeten. Ärendet har varit synnerligen omfattande och involverat ca 200 hyresgäster och under handläggningen i hyresnämnden fått viss uppmärksamhet i media.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten fastställer tingsrättens dom mot Nytorgsmannen

2022-02-15

 Hovrätten har idag fastställt tingsrättens dom i målet mot den så kallade Nytorgsmannen. Tingsrättens dom på fem års fängelse för ett flertal sexualbrott och skadestånd om sammanlagt drygt 1,1 miljoner kronor ändras alltså inte.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål rörande den händelse där två barn blev skottskadade i Visättra, Flemingsberg

2022-02-15

 Tingsrätten har idag ogillat åtal mot den 25 åriga man som påståtts deltagit i en grov misshandel och hållit i det vapen varifrån ett skott av misstag gick av och skottskadade två barn, 6 och 7 år gamla. Två andra män har dömts för grov misshandel och en fjärde för grovt vapenbrott.

Share Öppna i ny flik

Dykningar vid Estonia kan prövas enligt svensk lag

2022-02-15

 Hovrätten kommer fram till att de dykningar som skedde vid Estonia i september 2019 kan prövas enligt Estonialagen. Eftersom tingsrätten inte har prövat alla de invändningar som framfördes av de tilltalade har hovrätten beslutat att målet ska prövas av tingsrätten på nytt.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2022-02-11

 Aktier i ett fåmansföretag har ansetts kvalificerade sedan verksamheten överlåtits till en närståendes bolag genom en s.k. ersättningsetablering. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Share Öppna i ny flik

Tolv personer döms för brottslighet med kopplingar till ett växlingskontor och kriminella nätverk

2022-02-11

 Tingsrätten dömer tolv personer i ett mål rörande främst penningtvättsbrott och narkotikabrottslighet med kopplingar till växlingskontoret Worldexchange Stockholm AB och kriminella nätverk. Elva av personerna döms till fängelse.

Share Öppna i ny flik

Inte visat att korttidsstöd ska betalas tillbaka på grund av beslut om vinstutdelning

2022-02-11

 Förvaltningsrätten har prövat ett mål om återkrav av korttidsstöd på grund av beslut om vinstutdelning. Förvaltningsrätten har ansett att endast ett beslut om vinstutdelning inte är tillräckligt för en helhetsbedömning av ett bolags ekonomiska situation.