Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

En hyresvärd i Bergshamra får tillstånd att utföra förbättrings- och ändringsarbeten i samband med stambyte

2022-02-15

 Hyresnämnden har idag gett en hyresvärd tillstånd att i samband med stambyte i värdens fastigheter i Bergshamra utföra förbättrings- och ändringsarbeten. Ärendet har varit synnerligen omfattande och involverat ca 200 hyresgäster och under handläggningen i hyresnämnden fått viss uppmärksamhet i media.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten fastställer tingsrättens dom mot Nytorgsmannen

2022-02-15

 Hovrätten har idag fastställt tingsrättens dom i målet mot den så kallade Nytorgsmannen. Tingsrättens dom på fem års fängelse för ett flertal sexualbrott och skadestånd om sammanlagt drygt 1,1 miljoner kronor ändras alltså inte.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål rörande den händelse där två barn blev skottskadade i Visättra, Flemingsberg

2022-02-15

 Tingsrätten har idag ogillat åtal mot den 25 åriga man som påståtts deltagit i en grov misshandel och hållit i det vapen varifrån ett skott av misstag gick av och skottskadade två barn, 6 och 7 år gamla. Två andra män har dömts för grov misshandel och en fjärde för grovt vapenbrott.

Share Öppna i ny flik

Dykningar vid Estonia kan prövas enligt svensk lag

2022-02-15

 Hovrätten kommer fram till att de dykningar som skedde vid Estonia i september 2019 kan prövas enligt Estonialagen. Eftersom tingsrätten inte har prövat alla de invändningar som framfördes av de tilltalade har hovrätten beslutat att målet ska prövas av tingsrätten på nytt.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2022-02-11

 Aktier i ett fåmansföretag har ansetts kvalificerade sedan verksamheten överlåtits till en närståendes bolag genom en s.k. ersättningsetablering. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Share Öppna i ny flik

Tolv personer döms för brottslighet med kopplingar till ett växlingskontor och kriminella nätverk

2022-02-11

 Tingsrätten dömer tolv personer i ett mål rörande främst penningtvättsbrott och narkotikabrottslighet med kopplingar till växlingskontoret Worldexchange Stockholm AB och kriminella nätverk. Elva av personerna döms till fängelse.

Share Öppna i ny flik

Inte visat att korttidsstöd ska betalas tillbaka på grund av beslut om vinstutdelning

2022-02-11

 Förvaltningsrätten har prövat ett mål om återkrav av korttidsstöd på grund av beslut om vinstutdelning. Förvaltningsrätten har ansett att endast ett beslut om vinstutdelning inte är tillräckligt för en helhetsbedömning av ett bolags ekonomiska situation.

Share Öppna i ny flik

Domstolsverket med och bygger Sveriges digitala infrastruktur

2022-02-11

 Domstolsverket är en av tolv myndigheter som fått i uppdrag av regeringen att tillsammans skapa förutsättningar för digital infrastruktur för informationsutbyte. Arbetet leds och samordnas av Myndigheten för digital förvaltning.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål om mord

2022-02-11

 Åklagaren har väckt åtal mot den kvinna som varit häktad sedan den 14 november 2021, misstänkt för dråp i Gislaveds kommun. Åklagaren har i samband att åtal väckts justerat rubriceringen till mord. Huvudförhandling kommer att inledas den 16 februari 2022 kl. 09,00 och beräknas pågå i tre dagar.

Share Öppna i ny flik

Södertörns tingsrätt har idag beslutat att återkalla förordnandet som offentlig försvarare för en advokat

2022-02-11

 Det var den 29 januari i år som advokaten, som är förordnad som offentlig försvarare för en person som är misstänkt för allvarlig brottslighet, besökte sin klient på häktet iförd en tröja med uppenbart Hells Angels-relaterade tryck. Advokaten uppmanades av häktespersonalen att ta av sig tröjan, vilket han gjorde. Händelsen anmäldes till åklagare, som i sin tur har gett in en anmälan till tingsrätten för prövning av om advokaten ska få vara kvar som offentlig försvarare i målet. Advokaten har gett in ett yttrande till tingsrätten.