Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om synnerligen grovt narkotikabrott m.m.

2023-09-07

 Tretton personer döms för synnerligen grovt narkotikabrott alternativt grovt narkotikabrott för att ha tillverkat, sålt, köpt eller transporterat stora mängder narkotika. Två personer döms för skyddande av brottsling av normalgraden sedan de städat i en av tillverkningslokalerna.

Share Öppna i ny flik

Information från Svea hovrätt i mål om grovt folkrättsbrott och mord i Iran 1988

2023-09-07

 Svea hovrätt inledde huvudförhandling i målet den 11 januari 2023. Huvudförhandlingen fortsätter under hösten och sista förhandlingsdag är planerad till den 8 november 2023. Huvudförhandlingen hålls i Attunda tingsrätts lokaler i Sollentuna.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om EU-rättsligt skydd för kanelbulle

2023-09-07

 Sveriges bagare och konditorer AB har inte genom sin ansökan visat att kanelbulle uppfyller kraven för att skyddas som ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning enligt EU:s regler på området. Förvaltningsrätten anser att Livsmedelsverkets beslut var riktigt och avslår därför överklagandet.

Share Öppna i ny flik

Kvinna döms för människoexploatering av barnflickor

2023-09-07

 Tingsrätten har idag dömt en kvinna till villkorlig dom och 240 timmars samhällstjänst för att ha exploaterat två kvinnor från Filippinerna under uppenbart orimliga arbetsvillkor. Samtidigt döms hennes man för medhjälp till människoexploatering.

Share Öppna i ny flik

Kontrollerat kaos lockade rådmannen Christoffer Önrup till Palestina

2023-09-06

 Under tio månader har rådmannen Christoffer Önrup tjänstgjort i Palestina. Arbetet, säkerhetstänket och folket fascinerade honom, samtidigt som en ständigt närvarande konflikt höjer säkerhetsmedvetandet.

Share Öppna i ny flik

Kommunstyrelsebeslut om framtida reningsverk i Lund upphävs.

2023-09-06

 Kommunstyrelsen i Lund beslutade i juni att inte ta upp ärendet om den framtida avloppsreningen i kommunfullmäktige. En invånare i kommunen överklagade beslutet och ansåg att frågan var av så pass stor vikt att den borde lyftas till fullmäktige.

Share Öppna i ny flik

Friande dom efter UH-branden

2023-09-06

 Tingsrätten har idag meddelat en friande dom mot samtliga de fyra ungdomar som åtalats i målet om grov mordbrand. Ungdomarna döms inte heller för annat brott med anledning av UH-branden i centrala Örnsköldsvik.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2023-09-05

 I veckans blogg tar domaren Christoffer Démery upp två nya domar om bevisvärdering som har kommit från Högsta domstolen. Blogginlägget är en fortsättning på förra årets inlägg om så kallad indiciebevisning.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten dömer för brott mot strandskyddsbestämmelser

2023-09-05

 Hovrätten ändrar tingsrättens dom och dömer en kvinna för brott mot strandskyddsbestämmelser avseende en omtvistad kåta.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2023-09-04

 Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att två ansökningar om förhandsbesked inte borde ha prövats av Skatterättsnämnden och har därför undanröjt förhandsbeskeden. Ärendena rörde två försäkringsföretag som ville veta hur ett befintligt aktieinnehav skulle klassificeras vid beskattningen. Sökandena ansågs inte stå inför en sådan valsituation som krävs för att det ska vara av vikt för dem att ett förhandsbesked lämnas.