Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Långa fängelsestraff för grova sexualbrott

2023-01-04

 Nyköpings tingsrätt har idag meddelat dom mot två män i ett mål om grova sexualbrott mot barn. En man i 50-årsåldern döms för 300 fall av våldtäkt under cirka två års tid mot en flicka född 2007. Brotten har bedömts vara grova med hänsyn till att övergreppen skett systematiskt.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om skattetillägg

2023-01-03

 Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att avdragsförbudet för kapitalförlust som avser en tillgång där den underliggande tillgången är en näringsbetingad andel inte gäller för förlust på en fordran som uppkommit i samband med en tidigare avyttring av sådana andelar

Share Öppna i ny flik

Åtal har väckts i mål om grovt sabotage mot blåljusverksamhet

2023-01-03

 Åklagaren har väckt åtal mot sex personer för grovt sabotage mot blåljusverksamhet under påskhelgen.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten fastställer tingsrättens dom i det s.k. gruvmålet

2022-12-30

 Hovrätten dömer i likhet med tingsrätten en 41-årig man till livstids fängelse för försök till mord och grov våldtäkt vid Långgruvan utanför Norberg. Hovrätten fastställer också tingsrättens dom i fråga om utvisning och skadestånd.

Share Öppna i ny flik

20-åring dömd för våldtäkt

2022-12-29

 Tingsrätten har i dag dömt en 20-årig man till två års fängelse för en våldtäkt mot en 16-årig flicka tidigare i år.

Share Öppna i ny flik

Påståenden om en journalist i en webbartikel var grovt förtal

2022-12-29

 En artikel i en webbtidning innehöll påståenden om en journalist på en välkänd dagstidning och dennes eventuella kopplingar till två kända terrorgrupper. Journalisten väckte enskilt åtal mot webbtidningens ansvarige utgivare för grovt förtal.

Share Öppna i ny flik

Ett överklagande av ett vistelseförbud borde inte ha prövats

2022-12-29

 Högsta domstolen har prövat ett mål om vistelseförbud i samband med villkorlig frigivning från ett fängelsestraff. Målet gällde främst vilken betydelse det har vid prövningen av ett överklagande av ett sådant förbud att det vid tidpunkten för prövningen har beslutats ett nytt vistelseförbud avseende samma person och samma tidsperiod.

Share Öppna i ny flik

Detaljplan för nytt akutsjukhus i Räppe står fast – överklaganden avslås

2022-12-29

 Mark- och miljödomstolen i Växjö har i en dom den 29 december 2022 avslagit överklaganden från grannar till det detaljplanerade området, och från Naturskyddsföreningen i Växjö.

Share Öppna i ny flik

Högsta domstolen prövar om vite ska dömas ut

2022-12-28

 

En kvinna kallades för att höras som målsägande vid en huvudförhandling. Av kallelsen framgick att hon kunde bli skyldig att betala 4 000 kr i vite om hon uteblev utan giltigt skäl. Kvinnan kom till huvudförhandlingen och hade då med sig sitt barn, som var drygt ett och ett halvt år.

Tingsrätten ställde in förhandlingen med hänvisning till att den inte kunde genomföras på ett lämpligt sätt med barnet närvarande och förpliktade kvinnan att betala vitet.

Högsta domstolen uttal...

Share Öppna i ny flik

En andrahandshyresgäst har ansetts ha nyttjanderätt direkt i förhållande till fastighetsägaren

2022-12-28

 En fastighetsägare ingick ett hyresavtal avseende en bostad med ett bolag för att bolaget i sin tur skulle hyra ut lägenheten i andra hand. Efter att bolaget hyrt ut lägenheten och hyresförhållandet varat i närmare sju år sades andrahandshyresgästen upp. Andrahandshyresgästen väckte då talan mot fastighetsägaren och yrkade att domstolen skulle fastställa att andrahandshyresgästen skulle ha nyttjanderätt direkt i förhållande till fastighetsägaren. Högsta domstolen har bifallit hyresgästens talan.