Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Beslut om RPU i mål om mord på två personer och grovt barnfridsbrott i Mälarhöjden

2022-12-22

 Efter avslutad huvudförhandling har tingsrätten idag kommit fram till att det finns övertygande bevisning om att den åtalade mannen har begått de i målet åtalade gärningarna. Tingsrätten har beslutat att mannen ska genomgå en rättspsykiatrisk undersökning (RPU).

Share Öppna i ny flik

Nya förändringar i huvudförhandlingsplanen i mål om bland annat mord på en 12-årig flicka

2022-12-22

 På begäran av parterna har tingsrätten beslutat att ställa in ytterligare förhandlingsdagar i målet som bland annat rör mord på en 12-årig flicka.

Share Öppna i ny flik

Ett avgörande om brottet falsk tillvitelse

2022-12-22

 I avgörandet preciserar Högsta domstolen innebörden av uttrycket ”påstår besvärande omständighet” i straffbestämmelsen om falsk tillvitelse.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om avvisad talan

2022-12-22

 Fråga om ett kommunalförbund kan ha rätt att ansöka om ersättning för utbildningskostnader enligt förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. (Mål nr 1325-22, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 6162-21).

Share Öppna i ny flik

Pressmeddelande

2022-12-22

 Tingsrätten dömer en 17-åring för mord och mordförsök till sluten ungdomsvård. Han ska också betala skadestånd till den mördades anhöriga och till målsäganden som överlevde.

Share Öppna i ny flik

Dom i målet rörande dödsskjutningen på en frisörsalong vid Marklandsgatan

2022-12-22

 Göteborgs tingsrätt har i dag dömt en 19-årig man för bl.a. mord och en 20-årig man för medhjälp till mord, båda till 12 års fängelse.

Share Öppna i ny flik

26-åring döms för grov misshandel efter dödligt knivhugg

2022-12-22

 Tingsrätten anser inte att det är bevisat att den 26-åring som knivhögg två personer vid Nytorgsbacken tidigare i år avsåg att döda. Därför döms han i stället för två fall av grov misshandel.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten meddelar dom i omfattande encrochat-mål

2022-12-22

 Av de 11 personer vilkas domslut överklagats frikänner hovrätten ytterligare en person och skärper fängelsestraffen för två personer.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2022-12-21

 Högsta förvaltningsdomstolen har prövat om ett bolag i Curaçao ska anses motsvara ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av reglerna om näringsbetingade andelar. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2022-12-21

 Högsta förvaltningsdomstolen har undanröjt Skatterättsnämndens förhandsbesked i ett ärende som gällde tillämpningen av den s.k. utomståenderegeln.