Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Förstärkningsstyrkan utökas - och blir snabbare

2020-06-16

 Förstärkningsstyrkan med domare som kan rycka in på domstolar som tillfälligt behöver extra resurser, kommer att utökas. Styrkan får fler fasta domare som flexibelt arbetar över hela Sverige, men även handläggare och pensionerade domare knyts nu till satsningen.

Share Öppna i ny flik

Styrelseledamots medansvar för bolagets rättegångskostnader

2020-06-16

 En styrelseledamot i ett aktiebolag som försatts i konkurs var personligt betalningsansvarig för bolagets skulder som uppkommit under en period före konkursen. Frågan var i vilken utsträckning detta betalningsansvar omfattade en förpliktelse för bolaget att ersätta rättegångskostnader enligt en dom som hade meddelats under denna period men där kostnaderna till övervägande del hade upparbetats.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om färdtjänst

2020-06-16

 Högsta förvaltningsdomstolen har i ett mål om färdtjänst funnit att en skrivelse med information om begränsning av antal färdtjänstresor, som trafikförvaltningen skickat till personer med färdtjänsttillstånd, inte utgör ett förvaltningsbeslut.

Share Öppna i ny flik

Domstolen anser att verksamheten vid Preemraff i Lysekil kan tillåtas

2020-06-15

 Mark- och miljööverdomstolen anser att verksamheten vid Preemraff i Lysekil kan tillåtas. Det framgår av det yttrande som domstolen idag har överlämnat till regeringen.

Share Öppna i ny flik

Förvaltningsrätten har prövat överklaganden gällande överträdelser av spellagens bonusbestämmelse

2020-06-15

 Förvaltningsrätten har idag meddelat domar i fyra mål där beslut från Spelinspektionen om att meddela varningar eller anmärkningar i kombination med sanktionsavgifter för överträdelser av spellagens bonusbestämmelse har överklagats. Förvaltningsrätten har avslagit två överklaganden och ändrat två beslut endast på så sätt att sanktions¬avgiften sänkts.

Share Öppna i ny flik

Uppdaterade dokument med vägledning till parterna

2020-06-15

 Hovrätten har uppdaterat dokumenten med vägledning till parterna om sakframställning och framläggande av bevisning i brottmål och tvistemål.

Share Öppna i ny flik

20-årig man döms för försök till mord

2020-06-15

 På en parkering vid Boda borg i Skellefteå har en 20-årig man dragit kniv och huggit en annan ung man mot kroppen åtminstone fyra gånger. Skadorna som uppstod var livshotande. Tingsrätten dömer därför 20-åringen för försök till mord till fängelse i fem år och tio månader.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om kupongskatt

2020-06-12

 En värdepappersfond som är organiserad i form av en unit trust och omfattas av UCITS-direktivet är utdelningsberättigad vid tillämpningen av kupongskattelagens bestämmelser om återbetalning av kupongskatt.

Share Öppna i ny flik

Nytt datum för meddelande av dom i stort narkotikamål

2020-06-12

 Tingsrätten har i dag beslutat att domen i det stora narkotikamålet med tolv tilltalade meddelas den 10 juli 2020 klockan 11:00.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål B 238-20 ang. mord och dataintrång

2020-06-12

 Huvudförhandling i mål B 238-20 ang. mord och dataintrång kommer att hållas i Härnösand den 15-16 juni 2020 med början kl. 09.00.