Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2020-04-29

 Fråga om direktåtkomst och överföring av sekretess.

Share Öppna i ny flik

Remissyttrande avseende utredningen "Mer biogas! För ett hållbart Sverige" (SOU 2019:63)

2020-04-29

  Remissyttrandepdf

Share Öppna i ny flik

Kraftig ökning av domstolarnas användning av videoteknik

2020-04-29

 Preliminära siffror från Domstolsverket visar att 33 procent av förhandlingarna ställdes in vecka 17. Men inställda förhandlingar till trots - Sveriges Domstolar fortsätter att avgöra mål med teknikens hjälp. Nya siffror visar att användningen av videoteknik vid förhandlingar ökat stort.

Share Öppna i ny flik

Dom i det s.k. Hjärsta-målet, Örebro

2020-04-29

 

Den 6 maj 2020 kl. 11.00 meddelas dom i mål B 2705-18. Rättens ordförande, lagmannen Björn Lindén, och referent, tingsfiskalen Robert Ingemarsson, kommer finnas tillgängliga för frågor mellan kl. 11.00 och 12.00 i sal 10.

Share Öppna i ny flik

Man som sköt mot poliser frias från åtal för försök till mord

2020-04-29

 En 47-årig man som åtalats för försök till mord och framkallande av fara för annan har idag frikänts av Göteborgs tingsrätt för försök till mord men fällts för framkallande av fara för annan. Poliserna har nekats skadestånd.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2020-04-29

 Högsta förvaltningsdomstolen undanröjde förhandsbesked om förmånsbeskattning av båt eftersom underlaget för ansökan var bristfälligt.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen!

2020-04-28

 I veckans blogginlägg skriver tingsfiskalen Fredrika Blom om sin praktik vid Europaparlamentet i Bryssel. Fredrika Blom har praktiserat som juristlingvist och för det krävs det att man har en juristexamen och dessutom goda språkkunskaper.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomstskatt

2020-04-28

 Inkomstbeskattning; fråga om utrangeringsavdrag ska göras trots att inte hela byggnaden har rivits (Mål nr 4044-19, Kammarrätten i Stockholmss mål nr 8143-18)

Share Öppna i ny flik

Före detta ordföranden och vicevärden hos IDA döms för grov trolöshet mot huvudman

2020-04-27

 Malmö tingsrätt har i dag meddelat dom i den fjärde rättegången avseende HSB:s bostadsrättsförening IDA i Malmö. Den tidigare ordföranden och den tidigare vicevärden/förvaltaren i föreningen döms båda för fyra fall av grov trolöshet mot huvudman till fängelse knappt 4,5 år respektive drygt 3 år. Tingsrätten dömer också företrädaren för en entreprenör för samma brott till drygt 1 års fängelse.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten har idag häktat en kvinna som på sannolika skäl är misstänkt för stämpling till mord och förberedelse till mord på en advokat hösten 2018

2020-04-24

 

Åtal ska väckas senast den 7 maj 2020 kl. 11.00.

För beställningar av handlingar i tingsrättens mål, se kontaktinformationen.