Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

21-åring döms för att ha dödat en person och försökt döda tre personer på Censorsgatan, i september 2016

2019-06-07

 Malmö tingsrätt har i dag dömt en 21-årig man för mord, försök till mord och framkallande av fara för annan. Brotten skedde på Censorsgatan i Malmö. Han har även dömts för grovt vapenbrott samma dag.

Share Öppna i ny flik

Tillstånd till prövning i Kammarrätten i mål om anstånd med betalning av skatter och avgifter

2019-06-05

 Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat prövningstillstånd i kammarrätten i mål om anstånd med betalning av skatter och avgifter. Anstånd medges med betalningen av inkomstskatten till dess att kammarrätten prövat anståndsmålet eller förordnar annat.

Share Öppna i ny flik

Frikännande dom för skottlossningen i Värnamo

2019-06-05

 Tingsrätten har idag frikänt fyra 20-åriga män för försök till mord vid en skottlossning i centrala Värnamo den 10 januari 2019. Två av männen döms för narkotika- och dopningsbrott.

Share Öppna i ny flik

Fällande dom i omfattande mål om försök till grovt bedrägeri

2019-06-05

 Två män dömdes i tingsrätten för bland annat försök till grovt bedrägeri mot ett norskt statligt bolag. En av dem dömdes även för en våldtäkt begången i Frankrike. Männen döms nu även av hovrätten.

Share Öppna i ny flik

Tips och råd i skattemål

2019-06-05

 En ny rapport, ”Åtgärder för att förbättra skatteprocessen i stora och komplicerade mål – ökad samsyn mellan inblandade parter”, visar vägen till hur skattemål kan hanteras av domstolar och parter från start till mål. Rapporten ges ut gemensamt av Sveriges advokatsamfund, Skatteverket och förvaltningsdomstolarna.

Share Öppna i ny flik

Återvinning av betalning av skuld (hyresbetalningar) har inte kunnat ske, eftersom det inte har varit konkursgäldenärens egen skuld

2019-06-05

 Ett bolag, som gick i konkurs, hade strax före konkursutbrottet gjort flera hyresbetalningar avseende en lokal. Återvinning av betalningarna har inte kunnat ske med stöd av 4 kap. 10 § första stycket konkurslagen, eftersom betalningarna har skett till annan än konkursbolagets borgenär.

Share Öppna i ny flik

DOM: Angående DFA-kedjan

2019-06-05

 DOM: DFA-kedjan (diagnos, funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning) är ett av flera hjälpmedel vid bedömningen av rätt till sjukpenning. Enbart att det saknas objektiva undersökningsfynd har inte en avgörande betydelse för rätten till sjukpenning vid psykisk sjukdom.

Share Öppna i ny flik

Mamma döms för egenmäktighet med barn, grovt brott, och grovt förtal.

2019-06-05

 Stockholms tingsrätt har i dag dömt en kvinna för egenmäktighet med barn, grovt brott, och grovt förtal till villkorlig dom och dagsböter. Den dömda kvinnan har medgett att hon hållit barnet gömt i Sverige, men invänt att hon har befunnit sig i en nödsituation. Tingsrätten har funnit att hennes handlande varit oförsvarligt och dömt kvinnan i enlighet med åtalet.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om inkomstskatt

2019-06-05

 Högsta förvaltningsdomstolen har bedömt om utgifter för en åtgärd som innebär en viss förbättring av en byggnad men som följer den allmänna tekniska utvecklingen av byggstandarden ska få dras av i sin helhet såsom utgifter för reparation och underhåll.

Share Öppna i ny flik

Störande byggnadsarbeten har gett en lokalhyresgäst rätt till hyresnedsättning och till förtida uppsägning av hyresavtalet

2019-06-04

 I ett nästan nytt köpcentrum inledde hyresvärden efter några få år ett stort och störande ombyggnadsarbete. Högsta domstolen utvecklar i domen hur frågor om nedsättning av hyran och rätten att i förtid säga upp ett lokalhyresavtal ska bedömas.