Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Häktningsförhandling i mål om bl.a. förberedelse till mord på en advokat

2020-04-24

 Åklagaren har kommit in med en häktningsframställan mot en kvinna gällande stämpling och förberedelse till mord på en advokat hösten 2018.

Share Öppna i ny flik

Remissyttrande

2020-04-24

 Remissyttrande över betänkandet Med tillit följer bättre resultat - tillitsbaserad styrning och ledning i staten (SOU 2019:43)

Share Öppna i ny flik

Planerad huvudförhandling i mål om brott på förskola i Botkyrka

2020-04-24

 Huvudförhandlingen i tingsrättens mål angående bland annat grovt sexuellt övergrepp mot barn, sexuellt ofredande och kränkande fotografering på en förskola i Botkyrka i södra Stockholm kommer att påbörjas den 6 maj 2020 kl. 09.00 och beräknas pågå i två dagar. Den andra förhandlingsdagen är planerad till den 7 maj 2020.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten har i dag häktat en man som på sannolika skäl är misstänkt för stämpling till mord och förberedelse till mord på en advokat hösten 2018

2020-04-23

 

Åtal ska väckas senast den 7 maj 2020 kl. 11.00.

För beställningar av handlingar i tingsrättens mål, se kontaktinformationen.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om vitesföreläggande enligt skollagen

2020-04-23

 En fristående skola som har begränsat sin utbildning till att avse elever med ett omfattande behov av särskilt stöd kan inte ställa som villkor för att ta emot en elev att hemkommunen först ska ha beviljat en ansökan om tilläggsbelopp för eleven.

Share Öppna i ny flik

Häktningsförhandling i mål om bl.a. förberedelse till mord på en advokat

2020-04-23

 Åklagaren har kommit in med en häktningsframställan mot en man gällande stämpling och förberedelse till mord på en advokat hösten 2018.

Share Öppna i ny flik

Livstids fängelse för det så kallade styckmordet i Alingsås

2020-04-23

 Tingsrätten har idag funnit att den man stått åtalad för mord, brott mot griftefrid och narkotikabrott döms till livstids fängelse för mord. Tingsrätten har kommit fram till att offret dödades den 22 juni 2019 och därefter styckades i den tilltalades lägenhet och att åklagaren har kunnat klarlägga att den tilltalade då befann sig på brottsplatsen.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om sjukpenning

2020-04-23

 Försäkringskassans godkännande av en plan för behandling eller rehabilitering enligt reglerna om förebyggande sjukpenning är inte ett överklagbart beslut.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om sjukpenning

2020-04-22

 Fråga om Försäkringskassan haft fog för ett beslut om återbetalning av sjukpenning enligt 108 kap. 2 § socialförsäkringsbalken. (Mål nr 6888-19, Kammarrätten i Stockholms mål nr 10070-18).

Share Öppna i ny flik

Åtal väckt för brott på förskola i Botkyrka

2020-04-22

 Åklagare har i dag väckt åtal vid Södertörns tingsrätt, avdelning 1, mot en man misstänkt för grovt barnpornografibrott, ett fall av grovt sexuellt övergrepp mot barn, tre fall av sexuellt ofredande och nio fall av kränkande fotografering på en förskola i Botkyrka i södra Stockholm.