Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Airsoftvapen är effektbegränsade skjutvapen enligt vapenlagen om anslagsenergin är minst 0,2 joule

2019-05-14

 Airsoftvapen är effektbegränsade skjutvapen som ofta är repliker av riktiga handeldvapen. De används bl.a. i spelet airsoft som påminner om paintball. Skjutvapnen drivs av gas, kolsyra, luft eller fjäder och projektilerna är vanligen plastkulor som är 6 mm i diameter.

Share Öppna i ny flik

Rättegången i det stora narkotikamålet flyttas till Helsingborg

2019-05-14

 Rättegången i det stora narkotikamålet kommer från och med augusti månad att hållas i Helsingborg.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling med påstående om brott mot äldre inleds

2019-05-13

 Åklagaren har väckt åtal mot tre misstänkta personer rörande ett flertal påståenden om bland annat grov stöld, grovt bedrägeri och försök till grovt bedrägeri. Huvudförhandlingen inleds i Uddevalla Tingsrätt den 15 maj kl.8.30 i Sal 1.

Share Öppna i ny flik

Beredningsåtgärd i det s.k. Högskoleprovsmålet

2019-05-13

 Domen i det så kallade Högskoleprovsmålet (Norrköpings tingsrätts mål B 1296-18) har överklagats av flera av de tilltalade som dömdes av tingsrätten. Även åklagaren har överklagat domen.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2019-05-10

 Regeringen har den 9 maj 2019

Share Öppna i ny flik

Prövning av framställning om utlämning till Kina

2019-05-10

 Kina har framställt en begäran till Sverige om att en person som är kinesisk medborgare ska utlämnas dit.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om överprövning av avtals giltighet

2019-05-10

 Fråga om det är motiverat av tvingande hänsyn till ett allmänintresse att ett avtal ska få bestå trots att förutsättningarna för att förklara avtalet ogiltigt är uppfyllda.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i migrationsmål

2019-05-10

 Fråga hur den maximala tiden för verkställighetsförvar ska beräknas.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2019-05-10

 Ett beslut om avlägsnande som överklagats måste som regel överprövas av domstolen även om utlänningen har lämnat landet och därmed verkställt sig själv.

Share Öppna i ny flik

Dom avseende mord på Nydala

2019-05-10

 Den 3 juli 2018 sköts en man till döds på Nydala i Malmö. Samtidigt fick en annan ung man livshotande skador.