Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om assistansersättning

2020-06-10

 

Om den omständigheten att en försäkrads hjälpbehov har minskat till följd av ett byte från ett samhällsstöd till ett annat alltid utgör sådana väsentligt ändrade förhållanden att rätten till assistansersättning ska omprövas (Mål nr 1791-20, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 6661-19).

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten har idag häktat en man på sannolika skäl misstänkt för mord 2004

2020-06-10

 

Åtal ska vara väckt senast den 8 juli 2020 klockan 11.00

Share Öppna i ny flik

Pressträff i samband med yttrande i målet om Preemraff i Lysekil

2020-06-10

 Yttrande till regeringen kommer att ges måndagen den 15 juni 2020 kl. 14.00. I samband med det kommer Mark- och miljööverdomstolen att publicera ett pressmeddelande och hålla en pressträff.

Share Öppna i ny flik

Företagare döms för grovt bokföringsbrott

2020-06-10

 Informationsbristerna i ett antal fakturor som ett företag fått från leverantörer var så omfattande att företagets förlopp, ekonomiska resultat eller ställning inte i huvudsak kunde bedömas. Företagaren, som ansvarade för bokföringen, ansågs därför ha gjort sig skyldig till bokföringsbrott. Eftersom försummelsen av bokföringsskyldigheten avsett ett belopp som var mycket betydande i relation till rörelsens omsättning och redovisade resultat och beloppet också i sig var mycket betydande ansågs bokföringsbrottet vara grovt.

Share Öppna i ny flik

Häktningsförhandling gällande mord

2020-06-10

 Häktningsförhandling gällande mord i oktober 2004 kommer att hållas kl. 12.30 i dag.

Share Öppna i ny flik

I Högsta domstolens mål Ö 335-20 angående resning avseende ansvar för mord meddelas avgörande den 12 juni 2020

2020-06-10

 

Share Öppna i ny flik

Svea hovrätt har idag meddelat dom avseende dödsskjutning i Borlänge.

2020-06-10

 Svea hovrätt har dömt den man som sommaren 2019 sköt en annan man till döds utanför Kupolen i Borlänge till 14 års fängelse för mord. Den man som överräckte mordvapnet har dömts till 10 års fängelse för medhjälp till mord. En kvinna har dömts för medhjälp till grovt vållande till annans död och medhjälp till grov misshandel.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2020-06-08

 

Vid inkomstbeskattningen är en person obegränsat skattskyldig i Sverige bl.a. om personen tidigare har varit bosatt här och har väsentlig anknytning hit. För att avgöra om en person har väsentlig anknytning hit ska vid bedömningen bl.a. beaktas om personen är svensk medborgare, hur länge personen var bosatt här och om denne har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk. Det ska göras en samlad bedömning av alla omständigheter av betydelse.

Målet i Högsta förvaltningsdo...

Share Öppna i ny flik

Remissyttrande

2020-06-08

 Energimarknadsinspektionens rapport med förslag för genomförande av EU-lagstiftning på elmarknadsområdet samt för genomförande av vissa delar av det omarbetade förnybartdirektivet

Share Öppna i ny flik

Remissyttrande

2020-06-08

 Remiss av förslag till föreskrifter om ändring av Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2017:3) om rapportering och beräkning enligt drivmedelslagen