Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Rättegången i det stora narkotikamålet flyttas till Helsingborg

2019-05-14

 Rättegången i det stora narkotikamålet kommer från och med augusti månad att hållas i Helsingborg.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling med påstående om brott mot äldre inleds

2019-05-13

 Åklagaren har väckt åtal mot tre misstänkta personer rörande ett flertal påståenden om bland annat grov stöld, grovt bedrägeri och försök till grovt bedrägeri. Huvudförhandlingen inleds i Uddevalla Tingsrätt den 15 maj kl.8.30 i Sal 1.

Share Öppna i ny flik

Beredningsåtgärd i det s.k. Högskoleprovsmålet

2019-05-13

 Domen i det så kallade Högskoleprovsmålet (Norrköpings tingsrätts mål B 1296-18) har överklagats av flera av de tilltalade som dömdes av tingsrätten. Även åklagaren har överklagat domen.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2019-05-10

 Regeringen har den 9 maj 2019

Share Öppna i ny flik

Prövning av framställning om utlämning till Kina

2019-05-10

 Kina har framställt en begäran till Sverige om att en person som är kinesisk medborgare ska utlämnas dit.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om överprövning av avtals giltighet

2019-05-10

 Fråga om det är motiverat av tvingande hänsyn till ett allmänintresse att ett avtal ska få bestå trots att förutsättningarna för att förklara avtalet ogiltigt är uppfyllda.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i migrationsmål

2019-05-10

 Fråga hur den maximala tiden för verkställighetsförvar ska beräknas.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2019-05-10

 Ett beslut om avlägsnande som överklagats måste som regel överprövas av domstolen även om utlänningen har lämnat landet och därmed verkställt sig själv.

Share Öppna i ny flik

Dom avseende mord på Nydala

2019-05-10

 Den 3 juli 2018 sköts en man till döds på Nydala i Malmö. Samtidigt fick en annan ung man livshotande skador.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om förutsättningarna för Polismyndigheten att omhänderta skjutvapen

2019-05-09

 Fråga om förutsättningarna för Polismyndigheten att omhänderta skjutvapen med tillhörande ammunition och tillståndsbevis på grund av en anmälan från en läkare som endast anger att den enskilde av medicinska skäl är olämplig att inneha skjutvapen (Mål nr 6053-18, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 2063-18)