Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten har i dag häktat en man som på sannolika skäl misstänkt för försök till mord på en advokat hösten 2019

2020-05-22

 

Åtal ska väckas senast den 5 juni 2020 kl. 11.00.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2020-05-22

 En persons tillfälliga bosättning på familjens fritidsfastighet före utflyttning från Sverige har inte medfört att denne ansetts ha väsentlig anknytning hit.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2020-05-22

 

I målet hade Partibidragsnämnden avslagit en begäran om att få ta del av innehållet på en inlämnad dvd-skiva med motiveringen att innehållet inte var tillgängligt för myndigheten med någon teknisk utrustning som myndigheten själv utnyttjar och således att förvaringskriteriet i 2 kap. 6 § första stycket tryckfrihetsförordningen inte var uppfyllt.

Högsta förvaltningsdomstolen fann att begreppet ”tekniskt hjälpmedel som myndigheten själv utnyttjar” även m&arin...

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om avvisad talan

2020-05-22

 

Avvisad talan i mål om överprövning om valfrihetssystem (LOV); fråga är under vilka förutsättningar en ansökan om rättelse enligt 10 kap. 1 § lagen (2008:962) om valfrihetssystem kan prövas. (Mål nr 1318-20, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 946-20).

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten har i dag häktat en man som på sannolika skäl är misstänkt för stämpling till mord och förberedelse till mord på en advokat hösten 2018

2020-05-20

 

Åtal ska väckas senast den 3 juni 2020 kl. 11.00.

Beträffande de övriga två misstänkta ska åtal väckas senast den 3 juni 2020 kl. 11.00

För beställningar av handlingar i tingsrättens mål, se kontaktinformationen.

Share Öppna i ny flik

Dom i B 2488-19 "Chicken race?"

2020-05-20

 Domen i B 2488-19 kommer att meddelas den 3 juni klockan 11.00

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten har i dag häktat en kvinna och en man som på sannolika skäl misstänkta för grovt koppleri i Stockholm under år 2019 och 2020

2020-05-20

 

Tingsrätten har även förordnat om kvarstad på kvinnans egendom till ett belopp om drygt 2 475 000 kr.

Åtal ska väckas senast den 3 juni 2020 kl. 11.00.

För beställning av handlingar i tingsrättens mål, se kontaktinformationen.

Share Öppna i ny flik

Man åtalas för flera fall av våldtäkt efter nätdejting

2020-05-20

 En man i Uppsala har åtalats för flera fall av sexualbrott, sju våldtäkter, kränkande fotografering samt framställan av barnpornografi. Det meddelades idag av Åklagarmyndigheten. ”Kvinnorna har utsatts av mannen i tron att det rört sig om en normal dejtingsituation,”, berättar kammaråklagare Moa Blomqvist i ett pressmeddelande.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen!

2020-05-19

 I veckans blogginlägg skriver tingsfiskalen Cecilia Mörner om skadestånd i brottmål.

Share Öppna i ny flik

Allvarliga brister i skolor – fyra kommuner tvingas betala viten

2020-05-19

 Skolor i Botkyrka, Bjuv, Mellerud och Karlsborg har enligt Skolinspektionen haft allvarliga och i vissa fall omfattande brister i sina verksamheter, vilket allvarligt försvårat förutsättningarna för eleverna att nå målen med sin utbildning. Förvaltningsrätten har utdömt vite i enlighet med Skolinspektionens ansökningar.