Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om efterlevandeförmån

2018-12-03

 Fråga om förutsättningarna för att en skada till följd av ett olycksfall på arbetsplatsen kan bedömas som en arbetsskada i den mening som avses i 39 kap. 3 § socialförsäkringsbalken (Mål nr 2693-18, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 232-17).

Share Öppna i ny flik

Förvaltningsrätten beviljar Västerås kommun tillstånd till kamerabevakning av Bäckby torg

2018-12-03

 Förvaltningsrätten har idag beviljat Västerås kommun tillstånd till kamerabevakning av Bäckby torg. Tillståndet gäller mellan kl. 16.00 och kl. 03.30 varje dag och lagring av inspelade bilder medges i 30 dagar.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandlingen avslutad gällande mord i Östberga

2018-12-03

 Rättegången vid Södertörns tingsrätt gällande en skjutning i ett garage i Östberga i augusti 2017 avslutades den 30 november 2018.

Share Öppna i ny flik

Eksjö tingsrätt meddelar dom i målet om våldtäkt på en skola i Nässjö.

2018-11-30

 Tingsrätten dömer den åtalade för våldtäkt, olaga hot och sexuellt ofredande när det gäller de gärningar som riktats mot en lärare i Nässjö. Tingsrätten dömer även den åtalade för ytterligare brott, bland annat tillgrepp av fortskaffningsmedel och brukande av falsk urkund. Påföljden bestäms till fängelse i två år varvid tingsrätten beaktat den åtalades ålder. Målsäganden får begärt skadestånd f...

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om sjukpenning

2018-11-30

 Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom tagit ställning till vad som avses med begreppet sjukperiod i socialförsäkringsbalken.

Share Öppna i ny flik

Spädbarn har rätt till insatser 24 timmar per dygn

2018-11-30

 Kammarrätten har bedömt att ett spädbarn har rätt till bistånd i form av hjälp med egenvård, övervakning och omvårdnad dygnet runt för att uppnå en skälig levnadsnivå.

Share Öppna i ny flik

Rätten till domstolsprövning vid en konkurrensrättslig platsundersökning

2018-11-30

 Konkurrensverket kopierade vissa handlingar utan att begära handräckning av Kronofogdemyndigheten. Målet aktualiserar frågan om det svenska regelverket uppfyller Europakonventionens och unionsrättens krav på processuella rättigheter och rätten till en domstolsprövning.

Share Öppna i ny flik

LKAB har inte rätt till avdrag för kapitalförlust

2018-11-30

 Förvaltningsrätten i Luleå har i dag avslagit LKAB:s överklagande av Skatteverkets beslut om avdrag för kapitalförlust på obligationer i gruv-bolaget Northland som försattes i konkurs 2014.

Share Öppna i ny flik

LegalTech+Design @The District Court of Helsingborg 6–8 March 2019

2018-11-29

 Digital transformation will have a substantial impact on judicial systems. In March 2019, the District Court of Helsingborg will host workshops and lectures under the common theme “The Future Court”.

Share Öppna i ny flik

Helsingborgs tingsrätt anordnar konferens för framtidens domstol

2018-11-29

 Med målet att spana in i framtiden för domstolarna håller Helsingborgs tingsrätt i mars nästa år en tredagars-konferens kallad LegalTech+Design @HelsingborgsTR. Deltagare från olika delar av rättsväsendet och Helsingborgs stad har bjudits in.