Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Hovrätten dömer EU-parlamentariker för sexuellt ofredande

2021-11-22

 EU-parlamentarikern var åtalad för att ha tagit en kvinnlig partikamrat på brösten. Det påstods ha hänt på en fest på ett hotellrum i Nacka under en valkonferens i mars 2018. Efter att Jönköpings tingsrätt frikänt mannen överklagade åklagaren domen till Göta hovrätt, som i dag har dömt mannen för sexuellt ofredande

Share Öppna i ny flik

Domstolarnas nätverk fungerar igen

2021-11-19

 Delar av Sveriges Domstolars nätverk har under fredagen legat nere, på grund av ett fel hos nätleverantören som uppkommit i samband med ett rutinmässigt underhållsarbete. Domstolarnas webbplatser är återigen uppe och domstolarna går också att nå via mejl.

Share Öppna i ny flik

Region Örebro får ta betalt för hörapparater

2021-11-19

 Det strider inte mot lag att ta ut avgifter för hörselhjälpmedel. Det har Kammarrätten i Göteborg nu slagit fast i en dom.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten dömer en sjuttonåring för mord och mordförsök i Biskopsgården

2021-11-19

 Sjuttonåringen döms mot sitt nekande för att ha dödat polismannen Andreas Danman och för att ha försökt döda en person med koppling till gängkonflikten i Biskopsgården till fängelse i åtta år.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2021-11-18

 Regeringen har den 18 november 2021:

Share Öppna i ny flik

En främmande stat ansågs inte vara immun mot verkställighet i marknadsnoterade aktier

2021-11-18

 Vissa företag och personer som gjort investeringar i Kazakstan fick rätt till skadestånd av Kazakstan enligt en skiljedom. Investerarna begärde verkställighet i Sverige i bland annat marknadsnoterade aktier som fanns i en depå hos en bank. Tillgångarna utmättes. Kazakstan överklagade utmätningen och invände att tillgångarna inte tillhörde Kazakstan, utan dess centralbank, samt att tillgångarna inte fanns i Sverige. Kazakstan invände också att staten hade folkrättslig immunitet mot verkställighet i tillgångarna. Högsta domstolen har prövat immunitetsinvändningen och bedömt att immunitet inte fö...

Share Öppna i ny flik

Domen i mål om bl.a. grov våldtäkt mot barn skjuts upp

2021-11-18

 Domen i mål om bl.a. grov våldtäkt mot barn skjuts upp till måndagen den 22 november 2021 klockan 11.00.

Share Öppna i ny flik

Mark- och miljödomstolen meddelar domar i Lalandia-målen

2021-11-18

 Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt har upphävt Motala kommuns beslut att anta detaljplanerna för Folkets park 1 m.fl. (P 425–19), Fjällskivlingen 1 (P 426–19) och Kvarteret Badgästen m.fl. (P 428-19). Domstolen har avslagit överklagandena avseende detaljplanen för Kvarteret Tvättsvampen m.fl. (mål P 424–19).

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om bistånd åt asylsökande

2021-11-18

 Fråga om ett gynnande beslut om bistånd i form av dagersättning får ändras till den enskildes nackdel. (Mål nr 6933-20, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 2556-20).

Share Öppna i ny flik

En man döms till livstids fängelse för mord i Hjällbo

2021-11-18

 Tingsrätten har i dag dömt en 22-årig man till livstids fängelse för mord, åtta mordförsök och grovt vapenbrott. Brotten begicks i Hjällbo den 30 maj 2021. Mannen ska även betala höga skadestånd.