Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Rekord för videokonferenser i domstolarna

2022-01-14

 Att använda videokonferens vid förhandlingar i landets domstolar har ökat med ungefär 40 procent det senaste året. Under 2021 ringdes mer än 180 000 videokonferenssamtal till/från förhandlingssalar, vilket är rekord. Året innan var motsvarande siffra 127 000.

Share Öppna i ny flik

16-åring misstänkt för försök till mord häktas

2022-01-13

 Tingsrätten har i dag fattat beslut om att häkta den 16-åring som misstänks för försök till mord den 10 januari 2022 i Kristianstad.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om stöd och service till vissa funktionshindrade

2022-01-13

 Fråga om den enskilde har rätt till ersättning för ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för assistans som utförts innan uppgifter som ska lämnas enligt 11 a § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade har lämnats. (Mål nr 2143-21, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 6219-20).

Share Öppna i ny flik

Häktningsförhandling angående försök till mord

2022-01-13

 

Tingrätten har fått in en häktningsframställan angående försök till mord den 10 januari 2022 i Kristianstad.

Häktningsförhandling kommer att hållas idag kl. 13.30 i sal 1.

Share Öppna i ny flik

Mark- och miljödomstolen begränsar Kaunis Iron AB:s tillstånd till gruvverksamhet i Kaunisvaara, Pajala kommun

2022-01-13

 Mark- och miljödomstolen har beslutat att delvis återkalla Kaunis Iron AB:s tillstånd och begränsa den årliga tillståndsgivna produktionen från 20 miljoner ton malm till 7 miljoner ton malm till följd av att verksamheten till viss del bedrivs i strid med gällande tillstånd

Share Öppna i ny flik

Restaurangers begäran om försäkringsersättning på grund av covid-19-restriktioner avslås

2022-01-12

 Sju bolag som driver restaurangverksamhet har begärt att tingsrätten ska fastställa att de har rätt till ersättning ur sina smittavbrottsförsäkringar på grund av restriktionerna för att hindra spridningen av covid-19. Tingsrätten har bedömt att restriktionerna inte ger rätt till försäkringsersättning.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten ogillar åtal för våldsamt upplopp

2022-01-12

 De personer som har varit inblandade i storbråket på Norrby i juni 2021 har inte gjort sig skyldiga till våldsamt upplopp, har tingsrätten kommit fram till.

Share Öppna i ny flik

Ingen skyldighet att reklamera oskäligt pris enligt konsumenttjänstlagen, men passivitet kan hindra återbetalningsskyldighet

2022-01-11

 Vid en pågående tvist mellan en konsument och ett byggbolag om skäligt pris för en konsumententreprenad hänsköt tingsrätten en fråga till Högsta domstolen om det föreligger en allmän reklamationsskyldighet enligt 36 § konsumenttjänstlagen avseende prisets skälighet.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om anstånd med betalning av skatter och avgifter

2022-01-10

 Anstånd med betalning av överskjutande ingående mervärdesskatt som tidigare tillgodoräknats den skattskyldige får inte vägras på den grunden att det inte finns någon mervärdesskatt att betala för den redovisningsperiod som den ingående mervärdes¬skatten avser.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2022-01-10

 Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att det utgör omsättning av en tjänst – mervärdesskatterättsligt sett – när en hästägare låter en häst delta i ett s.k. premielopp mot ersättning som utgår under förutsättning att hästen genomför ett godkänt lopp.