Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2022-01-17

 Byggnadsarbeten som har bestått av installation av pentryn i samtliga studentrum i en byggnad och ombyggnation av de gemensamma köken och matsalarna till bostadslägenheter har ansetts inte ge rätt till direktavdrag vid beskattningen.

Share Öppna i ny flik

Upphandling av Mälartåg Etapp 2 ska inte göras om

2022-01-17

 Kammarrätten bedömer att det inte finns förutsättningar att ingripa mot den aktuella upphandlingen. Detta innebär att beslutet att tilldela MTR Jota AB (numera MTR Mälartåg AB) uppdraget står sig.

Share Öppna i ny flik

Generaldirektörens privata sms och e-postlogg lämnas inte ut till SVT

2022-01-14

 Kammarrätten har beslutat att inte lämna ut generaldirektören på Skogsstyrelsens privata sms och e-postlogg för hans privata e-postadress. Domstolen bedömer att sms:en inte omfattas av handlingsoffentligheten och att e-postloggen inte är en allmän handling eftersom den inte förvaras på Skogsstyrelsen.

Share Öppna i ny flik

Remissvar

2022-01-14

 Remissvar avseende betänkandet Åtgärder mot matchfixning och olicensierad verksamhet (Ds nr 2021:29)

Share Öppna i ny flik

Rekord för videokonferenser i domstolarna

2022-01-14

 Att använda videokonferens vid förhandlingar i landets domstolar har ökat med ungefär 40 procent det senaste året. Under 2021 ringdes mer än 180 000 videokonferenssamtal till/från förhandlingssalar, vilket är rekord. Året innan var motsvarande siffra 127 000.

Share Öppna i ny flik

16-åring misstänkt för försök till mord häktas

2022-01-13

 Tingsrätten har i dag fattat beslut om att häkta den 16-åring som misstänks för försök till mord den 10 januari 2022 i Kristianstad.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om stöd och service till vissa funktionshindrade

2022-01-13

 Fråga om den enskilde har rätt till ersättning för ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för assistans som utförts innan uppgifter som ska lämnas enligt 11 a § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade har lämnats. (Mål nr 2143-21, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 6219-20).

Share Öppna i ny flik

Häktningsförhandling angående försök till mord

2022-01-13

 

Tingrätten har fått in en häktningsframställan angående försök till mord den 10 januari 2022 i Kristianstad.

Häktningsförhandling kommer att hållas idag kl. 13.30 i sal 1.

Share Öppna i ny flik

Mark- och miljödomstolen begränsar Kaunis Iron AB:s tillstånd till gruvverksamhet i Kaunisvaara, Pajala kommun

2022-01-13

 Mark- och miljödomstolen har beslutat att delvis återkalla Kaunis Iron AB:s tillstånd och begränsa den årliga tillståndsgivna produktionen från 20 miljoner ton malm till 7 miljoner ton malm till följd av att verksamheten till viss del bedrivs i strid med gällande tillstånd

Share Öppna i ny flik

Restaurangers begäran om försäkringsersättning på grund av covid-19-restriktioner avslås

2022-01-12

 Sju bolag som driver restaurangverksamhet har begärt att tingsrätten ska fastställa att de har rätt till ersättning ur sina smittavbrottsförsäkringar på grund av restriktionerna för att hindra spridningen av covid-19. Tingsrätten har bedömt att restriktionerna inte ger rätt till försäkringsersättning.