Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom om mord i motionsspår i Eskilstuna

2022-04-06

 Hovrätten har i dag meddelat dom om ett mord i ett motionsspår i Årbyskogen i Eskilstuna sommaren 2018. Tingsrätten hade frikänt den mordåtalade, men hovrätten har kommit fram till att bevisningen är tillräcklig för en fällande dom. Påföljden har bestämts till fängelse på livstid, där straffet även omfattar ett tidigare prövat mordförsök i maj 2021.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2022-04-05

 I veckans inlägg på Domarbloggen kan du läsa om Utredningen om en stärkt rättsprocess och en ökad lagföring. Tingsrätten har träffat justitierådet Stefan Johansson som varit särskild utredare i utredningen. Stefan har berättat för oss om utredningens syn på införande av kronvittnen och anonyma vittnen i svensk rättsordning.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål om mord i närheten av sjön Magelungen

2022-04-05

 Huvudförhandlingen kommer att inledas den 11 april 2022 kl. 9.00. Den sista huvudförhandlingsdagen är planerad till den 13 april 2022, se bifogad huvudförhandlingsplan. Planen kan komma att ändras. Tidpunkt för dom kommer att meddelas i ett pressmeddelande i anslutning till att huvudförhandlingen avslutas.

Share Öppna i ny flik

Domar från andra EU-länder ska beaktas när straff bestäms i Sverige

2022-04-05

 Enligt gällande EU-lagstiftning ska medlemsstaterna ta hänsyn till domar i brottmål som meddelats i ett annat EU-land. Högsta domstolen har i ett avgörande tydliggjort att överenskommelsen innebär att utländska domar ska beaktas också i mildrande riktning.

Share Öppna i ny flik

Rättegången om bl.a. försök till grovt rån på Östermalm i november 2021 inleds den 8 april 2022 kl. 09:00.

2022-04-04

 Huvudförhandlingen är planerad att pågå i 4 dagar. Övriga förhandlingsdagar är 11-13 april 2022.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2022-04-04

 Den reducerade mervärdesskattesatsen för böcker har inte ansetts tillämplig på en produkt bestående av löstagbara bildark med grupp- och porträttbilder. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2022-04-01

 Fråga om en handling utgör en säkerhetskopia.

Share Öppna i ny flik

Dom i det så kallade Notviken-målet

2022-04-01

 Tingsrätten har i dag dömt fyra män för inblandning i det så kallade Notviken-målet.

Share Öppna i ny flik

Fällande domar i ett mål om brott kopplade till en offentlig upphandling

2022-04-01

 Tingsrätten har idag dömt tre män till fleråriga fängelsestraff för grova trolöshetsbrott och grova mutbrott. Två av männen döms för grovt tagande av muta och grov trolöshet mot huvudman. Den tredje döms för grovt givande av muta och medhjälp till grov trolöshet mot huvudman. Männen ska be-tala skadestånd till Region Skåne och Västra Götalandsregionen med totalt ca 25 miljoner kr. En av männen meddelas också näringsförbud.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om bistånd åt asylsökande enligt lagen om mottagande av asylsökande m.fl

2022-03-31

 Fråga om en utlänning som ansöker om asyl efter att ha beviljats uppehållstillstånd på någon annan grund, t.ex. för studier inom högre utbildning, omfattas av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (Mål nr 1179-22, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 6746-21 och Mål nr 1180-22, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 7073-21).